28 εκ. ευρώ στους Δήμους για τα σχολεία – Τα ποσά για τον νομό Καστοριάς

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  28.000.000,00 ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Για την κατανομή ανά Δήμο ελήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2019-2020 που αφορούν
– στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα,
– στον αριθμό των σχολείων και
– στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη,
ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.
Στους δήμους του νομού Καστοριάς: