Με 21 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς τη Δευτέρα

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση πρακτικών 25ης, 26ης, 27ης και 28ης/2021 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.           Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
4.           Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5.           Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την έγκρισης μονίμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου “Κυκλοφοριακή αναβάθμιση ισόπεδου κόμβου ΟΤΕ και συμβαλλόμενων οδών”. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6.           Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας και την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της οδού Κασομούλη (Ντουλτσό), της Κοινότητας Καστοριάς, λόγω κατάρρευσης διατηρητέου κτίσματος. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.           Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 325 γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Λεύκης, για την ανέγερση ισόγειας κατοικίας με αποθήκη. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8.           Έγκριση αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Άργους Ορεστικού, για μεταφορά και στέγασή του στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Μανιάκων του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Δ.Ε.Π.
9.           Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ έτους 2022 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων. Απόφαση Δ.Ε.Π.
10.       Έγκριση απολογισμού δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Καστοριάς, έτους 2021 – Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Καστοριάς, έτους 2022. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Αθανασίου Ρήμου

11.       Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώων Αρρένων έτους 2021. Εισήγηση Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών
12.       Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 241 και 1188 αγροτεμαχίων του Αγροκτήματος Κοινότητας Καλοχωρίου. Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών  Υπ/σιών
13.       Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 1354 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Κοινότητας Πολυκάρπης. Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών  Υπ/σιών
14.       Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 105 αγροτεμαχίου της κτηματικής περιοχής Κοινότητας Ομορφοκκλησιάς. Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών  Υπ/σιών
15.       Λήψη απόφασης για τη μίσθωσης γεωτρήσεων στις Κοινότητες Πολυκάρπης και Μαυροχωρίου, λόγω αναγκών τροφοδοσίας των δημοτικών υδατόπυργων. Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών  Υπ/σιών
16.       Λήψη απόφασης για:

– αντικατάσταση υφιστάμενων υπηρεσιακών κινητών με κινητά και συνδέσεις ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ,

– ορισμό δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας,

– προσδιορισμό ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων.

Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών  Υπ/σιών
17.       Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης, Εκποίησης, Μίσθωσης ή Αγοράς (κινητών και ακινήτων) Πραγμάτων του Δήμου (σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/81). Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών  Υπ/σιών
18.       Συμπλήρωση – Τροποποίηση  της υπ’ αριθ. 233/21 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, που κατατίθενται κατά της διαδικασίας διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016, για το έτος 2022″, ως προς το τεχνικό μέλος. Πρακτικό κλήρωσης
19.       Αποδοχή παραίτησης – αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης. Αίτηση παραίτησης
20.       Αποδοχή παραίτησης – αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης και Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη». Αίτηση παραίτησης
21.       Αποδοχή παραίτησης – αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. Δήμου Καστοριάς. Αίτηση παραίτησης