ΕλλάδαΚαστοριάΠροκηρύξεις

Προλήψεις ΕΠΟΠ – ΟΒΑ 2022: Εκδόθηκε το ΦΕΚ με τον αριθμό των θέσεων στα τρία σώματα

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η διαδικασία για την πρόσληψη των νέων Επαγγελματιών Οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις 

Του Ηλία Προύφα

Ήδη εκδόθηκε το ΦΕΚ, με τον αριθμό των θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών κατά κλάδο, ενώ στο ίδιο ΦΕΚ, καθορίζεται και ο αριθμός των ανακατατασσομένων οπλιτών και των επανακατατασσομένων εφέδρων στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για τις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος 2022

Αριθμ. Φ.424/5/350252/Σ.1097 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 661/15.02.2022
Ορισμός του αριθμού των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος 2022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός του αριθμού των Επαγγελματιών Οπλιτών ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, για το έτος 2022, ορίζεται ως εξής:

α. Χίλιοι (1.000) στο Στρατό Ξηράς.
β. Τριακόσιοι (300) στο Πολεμικό Ναυτικό.

γ. Διακόσιοι ογδόντα (280) στην Πολεμική Αεροπορία.
δ. Είκοσι (20) στο Κοινό Νομικό Σώμα.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. Φ.424/6/350253Σ.1098 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 661/15.02.2022
Ορισμός του αριθμού των ανακατατασσομένων οπλιτών και επανακατατασσομένων εφέδρων για βραχεία περίοδο στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός του αριθμού των οπλιτών βραχείας περιόδου ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο αριθμός των ανακατατασσομένων οπλιτών και των επανακατατασσομένων εφέδρων στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2022, ορίζεται ως εξής:

α. Εξακόσιοι (600) για τον Στρατό Ξηράς.
β. Διακόσιοι (200) για το Πολεμικό Ναυτικό.
γ. Διακόσιοι (200) για την Πολεμική Αεροπορία.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 kranosgr.com 

 

Back to top button