ΕλλάδαΚαστοριά

Δημόσιο-ΟΤΑ: Τα επτά στάδια της αξιολόγησης των υπαλλήλων

Με αναλυτική Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών ορίστηκαν τα δεδομένα για τη διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα για την αξιολογική περίοδο του 2021.

Μεταξύ αυτών, τα επιμέρους χρονικά διαστήματα, εντός των οποίων οι εμπλεκόμενοι καλούνται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης.

Τα στάδια έχουν ως εξής:

I) Από 1/3 έως 29/4 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των Εκθέσεων.

II) Από 2/5 έως 27/5 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της Έκθεσης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει.

III) Από 30/5 έως 8/7 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη συμβουλευτική συνέντευξη, συμπληρώνει τα βασικά σημεία της συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλει.

IV) Από 11/07 έως 17/07 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν απόψεις – αντιρρήσεις επί της συμβουλευτικής συνέντευξης και την υποβάλει.

V) Από 18/07 έως 16/09 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει.

VI) Από 19/09 έως 31/10 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει.

VII) Από 1/11 έως 31/12 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των Εκθέσεων και προβαίνει στην καταχώριση των χειρόγραφων Εκθέσεων.

Λεπτομέρειες για τις αναγκαίες ενέργειες στην αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030/28.2.2022 Εγκύκλιο.

airetos.gr

Back to top button