Καστοριά

Καστοριά: Ανίχνευση του ιού της γρίπης των πτηνών σε κύκνους – Απαγορεύεται η πώληση πουλερικών στις λαϊκές

Το τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς με σχετική του ανακοίνωση, ενισχύει τα  μέτρα βιοασφάλειας των πουλερικών, λόγω της γρίπης των πτηνών.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

 Εξαιτίας της ανίχνευσης ιού της γρίπης των πτηνών τύπου Α(Η5), ως αίτιο μαζικών θανάτων σε αργυροπελεκάνους της λίμνης Μικρής Πρέσπας, εντείνεται η ενεργητική επιτήρηση της νόσου σε ότι αφορά τη θνησιμότητα νεκρών πτηνών και στη λίμνη της Καστοριάς. Η υπηρεσία μας προέβη ήδη σε σχετικές δειγματοληψίες, όπου σε νεκρούς κύκνους, ανιχνεύθηκε επίσης ιός της γρίπης των πτηνών τύπου Α. Οι δειγματοληψίες θα έχουν συνέχεια.

 Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα διαλαμβανόμενα στην Υπουργική Απόφαση 258971/26.08.2008  (ΦΕΚ Β΄ 1785) «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 1503/50776/09.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1677) και έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της οικόσιτης και της συστηματικής πτηνοτροφίας :

Στις περιοχές του Νομού που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από τη λίμνη Ορεστιάδα, τον ποταμό Αλιάκμονα και τους παραποτάμους του και τις κάθε είδους υδατοσυλλογές, τα οικόσιτα πουλερικά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά. 

Στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού, τα οικόσιτα πουλερικά συνιστάται να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου. Η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών σε μη περιφραγμένους χώρους απαγορεύεται όλο το χρόνο.

   Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες των οικοσίτων εκτροφών πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από άλλα είδη πουλερικών. 

Απαγορεύεται η πώληση πουλερικών και άλλων πτηνών σε υπαίθριες λαϊκές αγορές.

 Στο πλαίσιο της επιτήρησης της γρίπης των πτηνών, ισχύουν τα εξής : υπάλληλοι άλλων κρατικών υπηρεσιών και μέλη ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, δημοτικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης κλπ), σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου (άγρια πτηνά), αλλά και εκτροφείς πουλερικών (συστηματικά ή οικόσιτα), συμβάλλουν  στην εφαρμογή του προγράμματος είτε ενημερώνοντας άμεσα το Τμήμα Κτηνιατρικής, είτε συλλέγοντας και παραδίδοντας ολόκληρα πτηνά ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δειγματοληψίες, αφού επικοινωνήσουν με την υπηρεσία, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2467071799, 2467076014, 2467021978.

 Διευκρινίζεται τέλος, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την κατανάλωση κρέατος πουλερικών και αυγών που προέρχονται από εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται υπό την αιγίδα του επίσημου κτηνιατρικού ελέγχου.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Αναστασάκης Χρήστος

Back to top button