8 γυναίκες της Καστοριάς μίλησαν για την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας, το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων διοργάνωσαν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μερίδα με τίτλο «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Δίνοντας τον λόγο στις γυναίκες του τόπου μας». Η εκδήλωση είχε ως σκοπό να θέσει σε πρώτο πλάνο το γυναικείο βίωμα, μέσα από την τοποθέτηση 8 γυναικών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία (αθλητισμός, πολιτική, αναπηρία, τέχνες, μετανάστευση, ανδροκρατούμενα επαγγέλματα κ.α), τις οποίες ενώνει το κοινό βίωμα του φύλου τους και ο τρόπος που επέδρασε αυτό στην προσωπική και την επαγγελματική τους πορεία.


https://fouit.gr/wp-content/uploads/2022/03/87655434-1.jpg.webp