Καστοριά

Παράκληση της Εθελοντικής Εργασίας Καστοριάς

Παρακαλούμε θερμά στο σημείο συγκέντρωσης να αφήνετε ΜΟΝΟ πράγματα που χρειαζόμαστε και για τα οποία έχει βγει ανακοίνωση.
Με εκτίμηση.
Η ομάδα της Εθελοντικής Εργασίας Καστοριάς

 

 

 

Back to top button