Η Καστοριά και ο Μέγας Αλέξανδρος (φωτογραφίες)

Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι, από τ’ αρχαία χρόνια κι έως σήμερα, «παρών» στην Καστοριά. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται και κοινοποιείται και με τις εδώ παρουσιαζόμενες 7 φωτογραφίες.
Γιώργος Τ. Αλεξίου

Ο Μέγας Αλέξανδρος σε τοιχογραφία του ναού Αγίου Νικολάου Θεολογίνας, έτ. 1663 (πρώτος από δεξιά)

Ο αβάς Σισώης κλαίει μπροστά στον τάφο του Μεγαλέξανδρου.«Σισώης ο Μέγας εν Ασκηταίς έμπροσθεν του τάφου του βασιλέως των Ελλήνων Αλεξάνδρου, του πάλαι λάμψαντος εν δόξει φρύττει και το άστατον του καιρού και της δόξης της προσκαίρου λυπηθείς, ιδού κλαίει». Τοιχογραφία στην πρόσοψη του ναού Θεολόγου Μαυριώτισσας, έτ. 1552.

Ο ασκητής Σισώης στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τοιχογραφία στον ναό του Αγίου Νικολάου Θεολογίνας, έτ. 1663.

Ο αβάς Σισώης κλαίει μπροστά στο σκέλεθρο του Μεγαλέξανδρου και, σύμφωνα με το διακρινόμενο επίγραμμα, λέει:«Ορών σε τάφε, δειλιώ σου την θέαν και καρδιοστάλακτον δάκρυ χέω, χρέος το κοινόφλητον εις νουν λαμβάνων, πώς ουν μέλλω διελθείν πέρας τοιούτον; Αΐ, αΐ, θάνατε, τις δύναται φυγείν σε; (Δηλαδή, βλέποντάς σε, τάφε, δειλιάζω και τρομάζω από την εμφάνισή σου και χύνω δάκρυα από την καρδιά, φέροντας στο νου μου το χρέος όλων των ανθρώπων (τον θάνατο), πώς θα διέλθω κι εγώ από τέτοιο τέλος; Έ, θάνατε, ποιός άνθρωπος μπορεί να σου ξεφύγει;). Τοιχογραφία στο ναό του Προδρόμου, Απόζαρι, έτ. 1727.

Το βουνό με τη μορφή και το όνομα του Μεγαλέξανδρου, που υπέρκειται της Καστοριάς.

Η παραλιακή λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου της Καστοριάς, όπου γίνονται οι παρελάσεις.