Ελλάδαευρωπη

“Ναι” από Κομισιόν σε ελληνικό μέτρο για στήριξη της Ellinair

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι ένα μέτρο ελληνικής βοήθειας ύψους 6,8 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ellinair είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το μέτρο αυτό στοχεύει στην αποζημίωση της αεροπορικής εταιρείας για τις ζημιές που υπέστη κατά την περίοδο από 18 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από την Ελλάδα και άλλες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Ως αποτέλεσμα, η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε απότομη πτώση της κίνησης και της κερδοφορίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη μέλη για την αποζημίωση συγκεκριμένων εταιρειών ή τομέων για τη ζημία που προκαλούνται άμεσα από έκτακτα περιστατικά.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πανδημία του κορονοϊού χαρακτηρίζεται ως ένα τέτοιο έκτακτο περιστατικό, καθώς είναι ένα έκτακτο, απρόβλεπτο γεγονός με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο θα αποζημιώσει ζημιά που συνδέεται άμεσα με την πανδημία του κορονοϊού.

Διαπίστωσε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, καθώς η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την αποκατάσταση της ζημίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο αποζημίωσης είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.62588 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο ανταγωνισμού της Επιτροπής μόλις επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας.

Ανταπόκριση από Βρυξέλλες: Ειρήνη Ζαρκαδούλα

ertnews.gr

Back to top button