Καστοριά: Ομαδικά εργαστήρια για τη Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο & Διαχείριση εργασιακού άγχους (πρόγραμμα)

Το Περιφερειακό ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την υλοποίηση ομαδικών εργαστηρίων συμβουλευτικής-πληροφόρησης για εργαζομένους/μενες
Τα ομαδικά εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δ. Καστοριάς και το Δήμο Καστοριάς με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη των εργαζομένων. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε όλους τους εργαζομένους/μενες του Δήμου Καστοριάς.
Δευτέρα 9/5: 11:00 – 15:00
Τρίτη 10/5: 11:00-15:00
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καλέστε στο τηλέφωνο του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών 24670-22122.