Καστοριά: Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν τα ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής (φωτογραφίες)

Με μεγάλη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Καστοριάς πραγματοποιήθηκαν τα ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς. Οι θεματικές των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν στις 9 και 10 Μαΐου ήταν “Διαχείριση Άγχους στο χώρο εργασίας” και “Διαχείριση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας”.
Οι συγκεκριμένες θεματικές πληροφόρησης επιλέχθηκαν καθώς αποτελούν κομβικής σημασίας παράγοντες για το εργασιακό πλαίσιο, που συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης και την αποφυγή των βίαιων συμπεριφορών ως μέσο επίλυσης των διαφορών στον εργασιακό χώρο.
Θερμές ευχαριστίες στις συμβούλους του Ινστιτούτου Εργασίας, Ευίννα Εγγλέζου και Ιωάννα Δενδρή για τις εισηγήσεις τους και την συνεργασία, καθώς επίσης και σε όλους/-ες τους συμμετέχοντες εργαζομένους/-μενες του Δήμου Καστοριάς.