Καστοριά

Καστοριά: Μια θέση εργασίας

Ζητείται άτομο με γνώση στις ξυλουργικές εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6974 595 074. Ωρες επικοινωνίας: 09:00 -13:00 & 15:00-18:00.

Back to top button