Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Κορεστείων

Σύνθεση νέου Δ.Σ. του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Γυναικών Κορεστείων:
ΠΡΌΕΔΡΟΣ: Χατζημάγκα Ζωή
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Σλιούπκα Δάφνη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωαννίδου Ιωάννα
ΤΑΜΙΑΣ: Τριανταφύλλου Μάγδα
ΜΕΛΟΣ: Δεμίρη Χρυσούλα
ΑΝ.ΜΕΛΟΣ: Αθανασίου Αναστασία
-ΙΙ- : Παπαδοπούλου Ευανθία
Σύνθεση Εξελ/κής Επιτροπής
ΠΡΌΕΔΡΟΣ: Λαζαρίδου Αικατερίνη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαλβαρίνα Δήμητρα
ΜΕΛΟΣ: Παντόπικου Αικατερίνη
ΑΝ. ΜΕΛΟΣ: Πετρούλια Ευτέρπη.
Για το Δ.Σ
Η πρόεδρος
Χατζημάγκα Ζωή