Καστοριά

Στον Νίκο Δόικο

Έλεγες
οι ποιητές δεν πεθαίνουν.
Ενίοτε πεθαίνουν,
όταν ο παράδεισος έχει απωλέσει
τις εφεδρείες του.
Ή όταν χρειάζεται
υψηλή επιστασία
στην Αρχιτεκτονική της Αρμονίας
και στο κτίσιμο
άφτιαχτων στίχων.
Παπαδόπουλος Χρήστος

 

 

 

 

Back to top button