Καστοριά

Στην Κύπρο εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Δισπηλιού

«Ανοίγουμε τις πύλες της εκπαίδευσης για όλους στην Ευρώπη»

Το Δημοτικό Σχολείο Δισπηλιού υλοποίησε το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ (Δράση KA1) με τίτλο «Ανοίγουμε τις πύλες της εκπαίδευσης για όλους στην Ευρώπη».
Η εγκεκριμένη κινητικότητα με τίτλο «Integrating Minority, Migrant and Refugee Children at European schools and society» από τον φορέα επιμόρφωσης ShipCon Limassol Ltd πραγματοποιήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρου το διάστημα από 16 ως 20 Μαΐου 2022.

Το πρόγραμμά, που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύεται από το ΙΚΥ παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό σε ένα σχολείο εταίρο ή σε κάποιον συναφή οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.
Στοχεύει κυρίως στη δραστηριοποίηση και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, και μέσω αυτών των μαθητών /τριών και της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα, ενσωμάτωσης και εκπαίδευσης των παιδιών μειονοτήτων, μεταναστών και προσφύγων, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει και τη συνεργασία τους σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Τέλος, η συνεργασία με τα ευρωπαϊκά σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα βασίζεται στην αρχή ανταλλαγής καλών πρακτικών και επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς ανοίγονται δίαυλοι επικοινωνίας με την ανταλλαγή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών.
Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας εκπαιδευτικών του σχολείου αποτελούμενη από τον κ Ευαγγελίδη Γεώργιο, δάσκαλο και Διευθυντή του Σχολείου και τον κ. Μπίτη Νικόλαο, δάσκαλο με οργανική τοποθέτηση στο Δημοτικό Σχολείο Δισπηλιού.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο Μουριών του Νομού Κιλκίς, και ευρωπαϊκών σχολείων της Εσθονίας, Σλοβακίας και Σλοβενίας.
Για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 αναμένουμε την εξέλιξη των δραστηριοτήτων μας, καθώς στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων στο θέμα με νέες, προγραμματισμένες δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικές πρακτικές μέσα στην τάξη, ενδοσχολικές επιμορφώσεις, ημερίδες και δράσεις σχετικές με την διάχυση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας με την στήριξη του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Δισπηλιού, της Ένωσης Γονέων Καστοριάς, του Δήμου Καστοριάς, της Διεύθυνσης ΠΕ Καστοριάς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Δυτικής Μακεδονίας και προβολή αυτών στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης . 

Back to top button