Ελλάδα

4η Αυγούστου και λογοκρισία: Απαγορεύεται οποιαδήποτε κρίσης περί του έργου της κυβερνήσεως εκτός αν είναι ευμενής

Οι εφημερίδες από την ημέρα κήρυξης της Μεταξικής δικτατορίας, γνωρίζουν ότι η συνέχιση της κυκλοφορίας τους δεν συμβαδίζει πλέον με την ελεύθερη διατύπωση της άποψής τους. Άλλωστε, η φίμωση του Τύπου αποτελεί βασικό μέλημα της 4ης Αυγούστου με μια σειρά από απαγορεύσεων : «Απαγορεύεται η εμφάνιση λευκού εις τας στήλας των εφημερίδων. Απαγορεύεται απολύτως η αναγραφή πληροφορίας η οποία να αποκαλύπτει την άσκησιν προληπτικής λογοκρισίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε κρίσης περί του έργου της κυβερνήσεως εκτός αν είναι ευμενής . Απαγορεύεται η αναγραφή οιασδήποτε κυκλοφορίας αφορούσης πολιτικά κόμματα και πολιτευομένους εν γένει, ως και η αναγραφή των ονομάτων αυτών. Εν γένει οι εφημερίδες δέον όπως εκθύμως και ενθουσιωδώς δι άρθρων, σχολίων και πάσης φύσεως δημοσιευμάτων, συμβάλλωσι εις το αναμορφωτικόν και δημιουργικόν έργον της κυβερνήσεως». Δηλαδή, απαγορεύονται τα πάντα εκτός από το «λιβάνισμα» του δικτάτορα.

Οι εφημερίδες έχουν πλέον τρεις επιλογές: συμβιβασμό, κλείσιμο ή πέρασμα στην παρανομία, κάτι που πραγματοποιεί μόνο ο «Ριζοσπάστης». «Ελεύθερον Βήμα», «Πρωία», «Βραδινή» και «Τύπος» συνεχίζουν την κυκλοφορία τους -με τις δύο τελευταίες να αποτελούν θερμούς υποστηρικτές του καθεστώτος- ενώ  «Ανεξάρτητος», «Χρόνος»  και «Πατρίς» αναστέλλουν την κυκλοφορία τους. Όσες συνεχίζουν τα κείμενά τους περνούν πλέον από τον Προκρούστη της λογοκρισίας ώστε ν’ αφαιρείται οτιδήποτε μπορεί να θίξει τη «Νέα Εποχή» που μπαίνει η χώρα,  προσθέτουν οτιδήποτε μπορεί να κολακεύει τον «Μεγάλο Κυβερνήτη», και βεβαίως περνούν από το «πλυντήριο» του «Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού».

Ρόλο λογοκρισίας και ιδεολογικού προσανατολισμού του Τύπου, αναλαμβάνει το υπουργείο Τύπου με επικεφαλής το δημοσιογράφο Θεολόγο Νικολούδη,  ο οποίος… Η συνεχεια στο Tvxs.gr

Back to top button