ΚαστοριάΠροκηρύξειςτελευταίες ειδήσεις

Πέντε θέσεις για το Νοσοκομείο Καστοριάς

Με την αρ. πρωτ.Γ4α/Γ.Π.45011 (ΑΔΑ 6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ) απόφαση της Α. Υπουργού Μίνας Γκάγκα δόθηκε η έγκριση για προκήρυξη 5 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ στo Νοσοκομείο Καστοριάς.
Ιδανικά θα θέλαμε να προκηρυχθούν και οι 9 θέσεις που ζητήσαμε, ίσως και οι θέσεις των ιατρών που συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν το 2022.
Το σημαντικό όμως είναι να υπάρξει ενδιαφέρον και να μην αποβούν άγονες όπως συνέβη σε προηγούμενες προκηρύξεις.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 12/08/2022 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02/09/2022 ώρα 24.00.

 

Back to top button