Καστοριά

Πάνω από 1 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας

Την  σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με τον ανάδοχο του έργου, την Δευτέρα  03 Οκτωβρίου 2022, στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινας Κοζατσάνη.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ)  και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ύψος του 1.011.078,52 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.  (αρχικός προϋπολογισμός 1.250.000 ευρώ).

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κτίριο, περιλαμβάνουν εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου, εσωτερική θερμομόνωση στην πλάκα του πρώτου ορόφου κάτω από το δώμα και στην πλάκα του τρίτου ορόφου κάτω από τη στέγη, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση λέβητα, αναβάθμιση συστήματος ψύξης και μηχανικού αερισμού, και αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με  αντικατάσταση φωτιστικών-λαμπτήρων με νέους τύπου led.

Back to top button