Καστοριά

Το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς έχει επιλεγεί στα «Σχολεία-πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (φωτο)

Το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς έχει επιλεγεί και συμμετέχει στο  πρόγραμμα: «Σχολεία- πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το Πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (European Parliament Ambassador School/EPAS)ξεκίνησε το 2016 με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το  πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των Λυκείων Γενικής Εκπαίδευσης,  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και  ιδιωτικών σχολείων. Στην Ελλάδα υλοποιείται με την έγκριση και υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Παιδείας ( εγκύκλιος 08/07/2020, 88621/ΓΔ4) και των Ελλήνων Ευρωβουλευτών.

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

  • η αναβάθμιση της γνώσης των νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό και τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη
  • η ενεργή συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση του δημοσίου βίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • η θωράκιση και εμπέδωση της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές πολιτικές και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος  τα συμμετέχοντα σχολεία ενθαρρύνονται να υλοποιήσουν δράσεις που βελτιώνουν τη γνώση τους σχετικά με τα οφέλη και τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δράσεις  θα πρέπει να αναπτύσσουν και να καλλιεργούν  αξίες όπως οι παρακάτω:

– Σεβασμός στη δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς

– Σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη διαφορετικότητα

– Ισότητα

– Αλληλεγγύη

– Ανάπτυξη επιχειρημάτων με ήπιο τρόπο και διάθεση συναίνεσής και συμβιβασμού

– Καταπολέμηση ψευδών ειδήσεων

– Απόρριψη κάθε μορφής βίας, ρατσισμού, ξενοφοβίας, μισαλλοδοξίας και ομοφοβίας

Η Ομάδα του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς αποτελείται, σύμφωνα με τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, από 12 μαθητές Λυκείου (όπου όλες οι τάξεις του λυκείου δηλ. Α΄, Β΄ και Γ΄ εκπροσωπούνται ισάριθμα, ενώ τηρείται  και η ισορροπία μεταξύ αγοριών και κοριτσιών) και από 6 εκπαιδευτικούς.

Ένα από τα επτά κριτήρια που αποτελούν τη βάση για απόκτηση του τίτλου «Σχολείο-Πρέσβης του ΕΚ» για τη σχολική χρονιά 2022-2023 είναι  και η υποχρεωτική παρακολούθηση των σχετικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Η αρχή έγινε με την παρακολούθηση της επιμορφωτικής ημερίδας που υλοποιήθηκε στα Ιωάννινα την 1η Νοεμβρίου από τις  συμμετέχουσες στο πρόγραμμα εκπαιδευτικούς του σχολείου μας  κ.κ. Τσιάτσικα  Παναγιώτα και Τσιλεμάνη  Μαίρη.

Το πρόγραμμα EPAS υλοποιείται από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με Ακαδημαϊκή Συντονίστρια την Αν. Καθηγήτρια Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη, η  οποία είναι υπεύθυνη και για τις επιμορφώσεις. Συντονιστής του προγράμματος είναι ο κ. Χάρης Κούντουρος, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

 

Back to top button