Ελλάδα

Η γέφυρα: Ένα σύντομο, περιεκτικό animation

Το πείσμα, ο εγωισμός, η αδιαλλαξία κάθε άλλο παρά βοηθούν!

Μάλλον οξύνουν τις δυσκολίες και δημιουργούν επιπλέον εμπόδια. Όταν όμως επιδιώκεται η από κοινού εύρεση λύσης και υπάρχει συγκαταβατική διάθεση, τότε όλα γίνονται ευκολότερα!

Δείτε το πολύ σύντομο και περιεκτικό animation.

thessalonikiartsandculture.gr

Back to top button