Καστοριά

Τοποθέτηση ραντάρ στο Χιλιόδενδρο (φωτο)

Μετά από αίτημα και σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς όπου η ανταπόκριση ήτανε άμεση, τοποθετήθηκαν στην είσοδο και στην έξοδο της Τ.Κ Χιλιοδένδρου ραντάρ όπου ελέγχουν την ταχύτητα των οχημάτων.
Εφιστούμε την προσοχή των οδηγών στην τήρηση των ορίων ταχύτητας.
Για την Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου
Ο Πρόεδρος
Ζαρογιάννης Δημήτριος

Back to top button