Καστοριά

Καστοριά: Παραλαβή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (φωτο)

 

Τον Μάρτιο του 2023 ξεκίνησε η παραλαβή του εξοπλισμού σχολικών μονάδων και δομών εκπαίδευσης μέσω της Πράξης: «Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500)». 

Η Πράξη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και το σύνολο των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Πράξη αυτή συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000 € και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ποτέ στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής.  Με την παράδοση του εξοπλισμού οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θα έχουν καλυμμένες τις ανάγκες τους σε εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό, γεγονός που εξασφαλίζει την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές της Δυτικής Μακεδονίας και την ουσιαστική υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών μας.

Σήμερα, Παρασκευή 12-05-2023, η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δέσποινα Παπαδοπούλου, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς Αναστάσιος Ξανθόπουλος, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, Ευγενία Μαρνέρη, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04), Χαράλαμπος Απόστολου καθώς και ο Υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καστοριάς, Ιωάννης Κακλαμάνος, παρέλαβαν στον χώρο του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών τον νέο εξοπλισμό του, παρουσία του  κ. Θοδωρή Μαρδίρη, που από την προηγούμενη θέση του ως Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας είχε την επίβλεψη του έργου.

Ο πρόσθετος εξοπλισμός του Ε.Κ.Φ.Ε. με διαδραστικό πίνακα, βιντεοπροβολέα και σύγχρονο πολυμηχάνημα εκτύπωσης, η αντικατάσταση παλαιών συσκευών (π.χ. συσκευές παραγωγής ηλεκτρικού φορτίου) και η προμήθεια νέων (Στερεοσκόπιο – Κάμερα Ενδοσκοπική – Πεχάμετρο τσέπης), η συλλογή αντιδραστηρίων για τα καθημερινά πειράματα Χημείας και Βιολογίας, αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα του Ε.Κ.Φ.Ε., εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες μάθησης και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες να αναπτύξουν δεξιότητες εναρμονισμένες με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες, για την αποδοχή του έργου, την πολιτική βούληση ολοκλήρωσής του και την άψογη συνεργασία, στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιο Κασαπίδη, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και σε όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν στη θετική έκβαση του έργου.

H Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας

Δέσποινα Παπαδοπούλου, δ. φ.

Back to top button