Πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια στο Summer Village Camp στα Κρύα Νερά (φωτογραφίες)

Summer Village Camp 2023 στα Κρύα Νερά, συνέχεια δραστηριοτήτων