ΚαστοριάΝεστόριο

Κοτύλη: Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες να προσδιορίσουν επακριβώς που θα βγει η αναμονή του δικτύου ύδρευσης στην ιδιοκτησία τους

 

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας (οικίες, οικόπεδα) εντός του οικισμού της Κοτύλης, όπως προσδιορίσουν ακριβώς και ευδιάκριτα το σημείο στην περίφραξη της ιδιοκτησίας τους όπου θα βγει η αναμονή του δικτύου ύδρευσης για τη σύνδεση και την παροχή νερού στην ιδιοκτησία τους.
Η υπόδειξη των σημείων στις περιφράξεις τους μπορεί να γίνει με άμεση παρουσία των ιδίων στο χωριό και επιτόπια ενημέρωση των συνεργείων της εργολαβίας αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης που εργάζονται καθημερινά (πλην Σαββατοκύριακων) έως τις 15:00 μ.μ.
Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετήσουν χαρακτηριστικό, ευδιάκριτο και σταθερό σημάδι στην περίφραξη της ιδιοκτησίας τους, ούτως ώστε όταν τα συνεργεία της εργολαβίας φτάσουν εκεί, να εντοπίσουν το σημείο όπου θα σκάψουν για να συνδεθεί το δίκτυο ύδρευσης με την ιδιωτική παροχή.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε στις υπηρεσίες του Δήμου και στους αιρετούς εκπροσώπους του χωριού :
Δήμος Νεστορίου – Τεχνικές Υπηρεσίες : 2467352312
Κοσμάς Χρήστος – Δημοτικός Σύμβουλος : 6972003586
Κοσμάς Δημήτρης – Πρόεδρος Τ.Κ. : 6942210925

Ξεκίνησε η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Κοτύλης

 

Back to top button