Καστοριά

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Αυγούστου στην πόλη της Καστοριάς και στα χωριά

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός Αυγούστου
έτους 2023, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 29.08.23 το
πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ
οικ.67322 ,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός
Αυγούστου έτους 2023, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από
τους οικισμούς: Αγ.Παρασκευής, Δισπηλιού, Κλεισούρας, Μεσοποταμίας, Κορησού,
Λεύκης, Μελισσοτόπου, Χιλιοδένδρου, Πενταβρύσου και Ιεροπηγής είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με
τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 η οποία αφορά την ποιότητα νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Back to top button