Καστοριά

Δωρεάν WiFi στο Νοσοκομείο Καστοριάς

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού έργου για την εξυπηρέτηση των πολιτών και συγκεκριμένα την εγκατάσταση δικτύου WiFi που παρέχει αναβαθμισμένη ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους πολίτες που επισκέπτονται ή παραμένουν στους χώρους των κλινικών και των εξωτερικών ιατρείων.
Στα πλαίσια του έργου «Μαχάων – Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους» και της πράξης με τίτλο «Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας», το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ.ΑΕ εγκατέστησε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς :
α) διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών της ΕΔΥΤΕ.ΑΕ. (Παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2022)
β) τριάντα εννέα (39) νέα σημεία ασύρματης πρόσβασης (WiFi) εντός των χώρων του Νοσοκομείου Καστοριάς (Παραδόθηκε τον Νοέμβριο του 2023).
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς είναι σε θέση να παρέχει αναβαθμισμένη ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους πολίτες που επισκέπτονται ή παραμένουν στους χώρους των κλινικών και των εξωτερικών ιατρείων.

 

 

 

Back to top button