ΕκδηλώσειςΚαστοριάφωτορεπορτάζ

«Κοινωνική μόνωση και Ψυχική Υγεία»: Η δεύτερη ημέρα των Β’ Καραβαγγελείων 2024 (φωτογραφίες – βίντεο)

Τὴν Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, δεύτερη ἡμέρα τῶν Β’ Καραβαγγελείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας, πραγματοποιήθηκε Ἡμερίδα μὲ θέμα: «Κοινωνικὴ Μόνωση καὶ Ψυχικὴ Ὑγεία». Ἡ ἡμερίδα ἔλαβε χώρα στὴν αἴθουσα τοῦ Ἐνυδρείου Καστοριᾶς «Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος».

Οἱ εἰσηγητὲς καὶ οἱ ἀντίστοιχες εἰσηγήσεις τους ἦταν:

-Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος «Ἡ ἀφορμὴ τῆς πραγματοποίησης τῆς Ἡμερίδας»

-Ἡ Ὑπουργὸς Οἰκογένειας κ. Σοφία Ζαχαράκη «Μέτρα τοῦ νέου Ὑπουργείου γιὰ τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ τὴν στήριξη τῆς οἰκογένειας» (Βιντεοσκοπημένη ομιλία)

-Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τανάγρας κ. Ἀπόστολος «Θέματα Ψυχικῆς ὑγείας, αὐτισμὸς καὶ συμπερίληψη»

-Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Στέφανος Σχοινᾶς «Ἡ κοινωνικὴ μόνωση, μέσα ἀπὸ τὰ μάτια ἑνὸς Κληρικοῦ –Ἡ πρόταση τῆς Ἐκκλησίας»

-Ἡ Γραμματέας τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ἀτόμων μὲ Αὐτισμό- ΔΑΔ ν. Καστοριᾶς κ. Ξανθίππη Μπαλλῆ «Ὑποστηρικτικὰ δίκτυα στὴν κοινότητα – Ἡ κοινωνία τῶν Πολιτῶν, ἡ ἐν Χριστῷ Κοινωνίᾳ»

-Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ἀτόμων μὲ Αὐτισμό- ΔΑΔ ν. Καστοριᾶς κ. Ἀναστάσιος Ἀριστοτέλους «Τὸ ὅραμα τῶν οἰκογενειῶν μὲ παιδιὰ στὰ φάσμα τοῦ Αὐτισμοῦ»

Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ἡ Περιφεριακὴ Σύμβουλος Π.Ε. Ἰωαννίνων κ. Μαργαρῖτα Γκογκάκη ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Περιφερειάρχη Ἠπείρου κ. Ἀλεξάνδρου Καχριμάνη.

Την ἠμερίδα συντόνιζαν ὁ τ. Ἐκπαιδευτικὸς κ. Ἐμμανουὴλ Κουτσιάφτης καὶ ὁ ὑπ. Διδάκτωρ Θεολόγος κ. Κυριάκος Μωϋσίδης.

Οἱ περιλήψεις τῶν εἰσηγήσεων:

Ό Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος κατ᾽ ἀρχάς ζήτησε τίς εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα φέρει ἡ αἴθουσα τοῦ Ἐνυδρείου Καστοριᾶς, καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, μέ ἀφορμή τήν 16η ἐπέτειο τῆς ἐκλογῆς του στόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο.

Ἔπειτα μίλησε γιά τόν λόγο τῆς διοργάνωσης τῆς Ἡμερίδας Κοινωνική μόνωση καί ψυχική ὑγεία στά πλαίσια τῶν Β´ Καραβαγγελείων.

Εἶπε ὅτι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἑνοποιεῖ τά ὄντα, ἐνῶ ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό προκαλεῖ τά πάθη, πού ἐνεργοῦν καταλυτικά καί διασπαστικά. Ὁ ἴδιος διεπίστωσε στήν Ἐπαρχία τήν κρίση στήν οἰκογένεια, τήν ἐμφανιζόμενη κοινωνική μόνωση καί τήν ἐπισφαλῆ ψυχική ὑγεία, γι᾽ αὐτό καί ὁμιλεῖ στόν λαό γιά τήν ἀγάπη καί γιά τήν οἰκογένεια καί γι᾽ αὐτό ἐπέλεξε τό σχετικό θέμα τῆς ἡμερίδας. Παρουσίασε τίς παιδαγωγικές προτάσεις του γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης τῆς οἰκογένειας, ἀλλά καί ἐξέφρασε τήν ἀπογοήτευσή του γιά τό νέο νομοσχέδιο πού προωθεῖται μέ τήν σύμπραξη τῶν κομμάτων ἐξουσίας λέγοντας:

«Τίς προτάσεις αὐτές εἴχαμε ἐκφράσει, μαζί μέ τόν ἐνθουσιασμό μας γιά τήν ἵδρυση τοῦ νέου Ὑπουργείου Οἰκογένειας, πού, ὅπως σκεφθήκαμε τότε ρομαντικά, ἱδρύθηκε γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν ὑπαρκτή ἀνάγκη στήριξης τῆς οἰκογέ­νειας καί τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος. Ἀποδείχθηκε ὅτι ἔχει ἄλλο σκοπό.

Τώρα αἰσθανόμαστε μεγάλη ἀπογοήτευση, μέ τήν προώθηση τοῦ ἀνορθολογικοῦ αὐτοῦ νομοσχεδίου – βόμβα στά θεμέλια τῆς οἰκογένειας καί τήν στήριξή του ἀπό τά Κόμματα πού διαδοχικῶς εἶχαν τήν ἐξουσία τῆς Πατρίδας μας τίς τελευταῖες δεκαετίες καί εὐθύνονται στό ἀκέραιο γιά τήν κρίση στήν οἰκογένεια καί γιά τήν δραματική ἐξέλιξη τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος.

Ἀντί νά συμβάλλουν, τά Κόμματα αὐτά, μέ διάθεση αὐτοκριτικῆς, στήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων ἔστω καί τήν ὕστατη αὐτή στιγμή, προχωροῦν, συμμαχώντας μεταξύ τους, γιά νά βάλουν τήν ταφόπλακα στήν ἑλληνική οἰκογένεια, ἐπαιρόμενα ὅτι ἤδη ἔχουν κάνει πολλά πρός τόν ἐκσυγχρονισμό τῆς κοινωνίας, δηλαδή ἔχουν κάνει πολλά γιά τήν ἀποδόμηση τῆς οἰκογένειας, γιά τήν αὔξηση τῶν διαζυγίων καί γιά τήν γιγάντωση τοῦ δημογραφικοῦ.

Δέν εἶναι ὑπερβολικές οἱ δραματικές αὐτές ἐκφράσεις μας, γιατί:

Πρῶτον, δέν ὑπάρχει ἀπό τήν Πολιτεία διάθεση παιδαγωγικῆς στήριξης τῆς οἰκογένειας. Καί ὅταν δέν ἀνατίθεται κάτι στήν Παιδεία, εἶναι καταδικασμένο ἐξ ἀρχῆς.

Δεύτερον, ἤδη ἔχει ἀρχίσει μιά ἀντίθετη καμπάνια γιά τήν παρουσίαση τῆς ἄγονης καί ἄκαρπης ὁμοφυλοφιλικῆς σχέσης ὡς «γάμου»! Καί προ­φανῶς ἀπό τόν Σεπτέμβριο θά ἀρχίσει ἡ κατήχηση τῶν παιδιῶν μας ἀπό τήν μικρή τους ἡλικία ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι φυσική κατάσταση καί μάλιστα μπορεῖ νά σταθεῖ δίπλα στήν φυσική οἰκογένεια, καί θά ἐκδοθοῦν νέα βιβλία μέ τόν νέο τύπο συμβίωσης πού θά παρουσιάζεται ὡς «οἰκογένεια».

Τρίτον. Οἱ προτάσεις πού προαναφέραμε ἀκυρώνονται ἀμέσως, διότι ἄν μετά τήν πιθανή ψήφιση τοῦ νόμου ἀποφασίσει ἡ Πολιτεία στήριξη τῆς οἰκογένειας μέσῳ τῆς παιδείας, αὐτή ἡ στήριξη θά περιλαμβάνει καί τήν ἄγονη ὁμοφυλοφιλική σχέση ἤ μᾶλλον θά περιλαμβάνει κυρίως τήν ἄγονη ὁμοφυλοφιλική σχέση καί θά προβάλλεται ἡ ὁμοφυλοφιλική σχέση ὡς νέο κεκτημένο. Θά προβάλλεται ἄραγε καί ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν ἀπό παρέν­θετες μητέρες ἤ ἡ εἰσαγωγή παιδιῶν ἀπό χῶρες μέ παρένθετες μητέρες;

Τέταρτον. Ἡ Πολιτεία -ἁρμόδια Ὑπουργεῖα, Ὑπηρεσίες, Σχολές- μέ τήν δύναμη καί τά μέσα πού διαθέτει, εἶχε τήν ὑποχρέωση καί τήν εὐθύνη νά προβάλλει τήν πλέον σύγχρονη, ἀναγκαία καί λυτρωτική ὡς πρός τό θέμα τῶν σχέσεων ἀλήθεια, ὅτι ἀγάπη δέν σημαίνει σεξουαλισμός καί σεξουαλισμός δέν σημαίνει ἀγάπη. Ὁ σεξουαλισμός, ὅταν ἀποκόπτεται ἀπό τήν γενετήσια διαδικασία, εἶναι ἄλογο ἔνστικτο, ἐνῶ ἀγάπη εἶναι ἐπαινετή ἀνιδιοτελής ἀρετή καρπός παιδείας, στόν ὕψιστο δέ βαθμό τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης προσφέρεται καί πρός τούς ἐχθρούς. Ὄχι μόνον δέν τό ἔκανε αὐτό ἡ Πολιτεία, ἀλλά ἀντιθέτως προκαλεῖ ἀκόμη μεγαλύτερη σύγχυση στούς νέους καί γενικά στούς πολίτες ταυτίζοντας τίς ἔννοιες αὐτές.

Συνεπῶς, παύει πλέον καί ὡς δυνατότητα ἡ στήριξη τῆς οἰκογένειας μέσα ἀπό παιδαγωγικές δράσεις καί μέσα ἀπό παιδαγωγικές μεθόδους, διότι ἁπλούστατα ἡ φιλοσοφία τῆς παιδείας μας στήν Πατρίδα μας θά ἔχει ἀλλάξει ριζικά καί ἀντιθετικά πρός τήν οἰκογένεια.»

Ἡ Ὑπουργὸς κ. Σοφία Ζαχαράκη, δὲν μπόρεσε λόγῳ πολιτικῶν ὑποχρεώσεων νὰ παραστεῖ στὴν ἡμερίδα καὶ νὰ παρουσιάσει τὴν εἰσήγησή της, ὅμως ἀπέστειλε βιντεοσκοποημένο χαιρετισμό, ὅπου ἀφοῦ ἐξέφραζε τὴν χαρά της γιὰ τὴν διοργάνωση τῶν Β’ Καραβαγγελείων καὶ τὶς εὐχαριστίες γιὰ τὴν πρόσκληση, παρουσίασε συνοπτικὰ τὸ ἔργο τοῦ Ὑπουργείου στὶς ἡμέρες της.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Ἀπόστολος , στὴν εἰσήγησή του εἶπε ὅτι ἡ ψυχικὴ ἀνθεκτικότητα τῶν γονέων παιδιῶν μὲ ΔΑΦ εἶναι μιὰ κεντροβαρῇς ἔννοια στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προκλήσεων τοῦ ΔΑΦ, οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν ὑγιεῖς ψυχικὰ γονεῖς ποὺ θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ἰδιαίτερες ἀνάγκες τῶν παιδιῶν τους μὲ ΔΑΦ, χωρὶς ὡστόσο νὰ βυθιστοῦν στὴ μοναξιὰ καὶ τὴν ἀπομόνωση οἱ ὁποῖες πλήττουν τὶς λιγότερο ἀνθεκτικὲς οἰκογένειες καὶ διαταράσσουν τὴν ἐσωτερική τους ἰσορροπία.

Εἶναι ἕνα σημαντικὸ ζήτημα ἐὰν ἡ ψυχικὴ ἀνθεκτικότητα ἐνδυναμώνεται ἢ καὶ προκαλεῖται ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ὑποστήριξη ποὺ δέχονται οἱ γονεῖς, ὀφείλεται σὲ συγκεκριμένα ἰδιοσυγκρασιακά τους χαρακτηριστικὰ ἢ ἐπηρεάζεται στενότερα ἀπὸ τὴ σοβαρότητα τῆς καταθλιπτικῆς συμπτωματολογίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μὴ σχετιζόμενους παράγοντες μὲ τὸν αὐτισμό, οἱ ὁποῖοι δροῦν στὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον ἔχοντας συνήθως ἐξωτερικὴ προέλευση.

Ἡ ἔννοια τῆς συμπερίληψης προέρχεται ἀπὸ τὰ κινήματα κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ συνιστᾶ βασικὸ πυλῶνα τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ καὶ θεμελιῶδες δικαίωμα τῶν ἀτόμων μὲ ΔΑΦ καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους.

Ὁ π. Στέφανος Σχοινς στὴν εἰσήγησή του εἶπε, ὅτι νεανικἠ μόνωση ἀφορᾶ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία μεταξὺ 13 ἕως 19 ἐτῶν καὶ ἀποτελεῖ συχνὸ φαινόμενο στὴν ἐποχή μας. Τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς ἐφηβικῆς περιόδου ἐπιδροῦν ἀρνητικὰ στὴν ἀπομόνωση τῶν νέων. Κανένας ἔφηβος δὲν θέλει νὰ αἰσθανθεῖ ὅτι εἶναι ἀπομονωμένος, ἀναγκάζεται ὅμως νὰ ἀπομονωθεῖ λόγῳ τῆς κακῆς ἢ ἐπιθετικῆς συμπεριφορᾶς τῶν συνομηλίκων του, ἢ ἐπιλέγει νὰ ἀπομονωθεῖ λόγῳ τοῦ ἐθισμοῦ του στὰ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια.

Οἱ ἱερεῖς ἐρχόμαστε συχνὰ σὲ ἐπικοινωνία μὲ ἐφήβους, μέσῳ τῆς ἐξομολόγησης, τῶν κατηχητικῶν συναντήσεων, τῶν κατασκηνώσεων, τῆς χορωδίας, τῆς ἐθελοντικῆς διακονίας στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμό, τῶν κατασκηνώσεων. Μέσῳ τῶν παραπάνω δράσεων ἡ Ἐκκλησία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν ἐκκλησιασμό, βοηθᾶ τοὺς κοινωνικὰ ἀπομονωμένους στὴν ἐκκλησιοποίησή τους καὶ κατ’ ἐπέκτασιν νὰ ἐπανενταχθοῦν στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον.

Τέλος ὁ π. Στέφανος μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Καλλινίκου, ἀνακοίνωσε τήν ἵδρυση Συμβουλευτικοῦ Κέντρου γιά Νέους καί Γονεῖς, ὡς παραρτήματος τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας.

Ἡ κ. Ξανθίππη Μπαλλῆ μίλησε μέσα σπὸ τὴν ἐμπειρία της, ἀφοῦ ἕνα μέλος τῆς οἰκογένειάς της, πῆρε τὴν διάγνωση τοῦ αὐτισμοῦ καὶ αὐτὸ τὴν παρότρυνε νὰ δημιουργήσει στὴν Καστοριά, μικρὰ ὑποστηρικτικὰ δίκτυα ὅπου θὰ βοηθούταν καὶ ὁ υἱός της ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ παιδιά.Έτσι ἡ οἰκογένεια τῆς κατάφερε νὰ δημιουργήσει τὸ πρῶτο Σωματίο Ἀτόμων μὲ Αὐτισμὸ στὸν νομὸ Καστοριὰς καὶ ἐν συνεχείᾳ καὶ ἄλλα ὑποστηρικτικὰ δίκτυα.

Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ ἔργο Της, ὑποστηρίζει καὶ βοηθᾶ τὴν προσπάθεια αὐτὴ καὶ παράλληλα ὑπάρχουν καὶ ἄλλα ἐθελοντικὰ δίκτυα τὰ ὁποῖα ὑποστηρίζουν τὴν κοινότητα.

Τέλος, ἡ κ. Ξανθίππη ἐξέφρασε τὴν πρόταση ὅλα τὰ ὑποστηρικτικὰ δίκτυα νὰ ἑνωθοῦν, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα μεγάλο δίκτυο καὶ ἔτσι νὰ σωματοποιηθεῖ ἡ βοήθεια ἀπέναντι στὰ ἄτομα μὲ αὐτισμὸ καὶ γενικότερα στὰ ἄτομα τῆς κοινωνίας. Τόνισε, ὅτι αὐτὴ θὰ εἶναι μιὰ ἐν Χριστῷ κοινωνίᾳ, μὲ ἀποδοχή, ἀγάπη καὶ προσφορά.

Ὁ κ. Ἀναστάσιος Ἀριστοτέλους, στὴν εἰσήγησή του μίλησε γιὰ τὸ ὅραμα ἀλλὰ καὶ τὶς ἀνησυχίες τῶν οἰκογενειῶν στὸ φάσμα τοῦ αὐτισμοῦ.

Εἶπε, ὅτι ἡ ὁριστικὴ ἐπίλυση τῶν θεμάτων ποὺ ταλαιπωροῦν τὰ ἄτομα μὲ αὐτισμὸ καὶ τὶς οἰκογένειές τους μπορεῖ νὰ δοθεῖ θέτοντας ὡς στόχο ἡ Καστοριὰ νὰ φτάσει νὰ μετατραπεῖ σὲ μιὰ πόλη Φιλικὴ πρὸς τὸν Αὐτισμὸ σύμφωνα μὲ τά διεθνῆ πρότυπα, δηλαδὴ νὰ γίνει μιὰ Autism Friendly City.

Στὴν συνέχεια εἶπε, ὅτι σὲ μιὰ πόλη φιλικὴ πρὸς τὸν αὐτισμό, ὅλοι οἱ πολῖτες ζοῦν ἁρμονικὰ καὶ σὲ ἰσορροπία. Οἱ κάτοικοί εἶναι ἐνημερωμένοι, εὐαισθητοποιημένοι καὶ ἀποδέχονται τὴ διαφορετικότητα.  Ὅλοι οἱ κάτοικοι ἀνεξαιρέτως, ὅπως καὶ οἱ πολῖτες στὸ φάσμα τοῦ Αὐτισμοῦ λαμβάνουν ὑπηρεσίες σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες τους.

Καὶ ἀνέλυσε τὶς προϋποθέσεις γιὰ μιὰ τέτοια πόλη, μὲ 5 βασικὰ σημεῖα ἤτοι:. Ἀσφαλὲς καὶ ὑποστηρικτικὸ περιβάλλον, κατάλληλες δομὲς ποὺ καλύπτουν τὶς ἀνάγκες τῶν ἀτόμων στὸ φάσμα τοῦ Αὐτισμοῦ, ὑψηλὸ ἐπίπεδο Δημόσιας Εἰδικῆς Ἐκπαίδευσης, ἐνημερωμένη καὶ Εὐαισθητοποιημένη κοινότητα, παρεμβάσεις καὶ τροποποιήσεις στὸν ἰδιωτικὸ καὶ δημόσιο τομέα
γιὰ τὴ διευκόλυνση τῆς καθημερινότητας τῶν ἀτόμων στὸ φάσμα του
αὐτισμοῦ.

Στὸ τέλος τῶν εἰσηγήσεων ἀκολούθησε συζήτηση γιὰ τὶς εἰσηγήσεις καὶ σχετικὲς ἐρωτήσεις ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο.

*

Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν Β’ Καραβαγγελείων θὰ συνεχιστοῦν σήμερα Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024 καὶ ὥρα 6:00 τὸ ἀπόγευμα, μὲ τὴν Χορωδιακὴ Συναυλία ἀπὸ τὶς Τοπικὲς Χορωδίες μὲ θέμα «Μελωδίες καὶ Ἑλληνισμός», στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τοῦ Ἄργους Ὀρεστικοῦ.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ

 

 

 

 

Back to top button