Καστοριά

Καστοριά: Τετραήμερο βολών με πραγματικά πυρά


Από τη Στρατιωτική Αρχή ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 17:00, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 22:30, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, από ώρα 08:00 µέχρι 22:30 και την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 22:30, θα εκτελεστούν βολές µε
πραγµατικά πυρά Όπλων Πυροβολικού, στο Πεδίο Βολής «∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ» Καστοριάς.
Επικίνδυνη περιοχή, η περικλειόµενη µεταξύ των υψ ΚΟΥΚΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΕΣΟ, υψ ΑΝΑΡΑΧΗ, Χωριό ∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙ, υψ ΠΛΑΤΥ∆ΡΟΜΟΣ, υψ ΚΑΣΤΡΑΚΙ (ΒΟΡΕΙΩΣ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), υψ ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ και υψ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Κατά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ατόµων και ποιµνίων στην συγκεκριµένη ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, για αποφυγή ατυχηµάτων.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση, που µετά την εκτέλεση των βολών ανευρίσκονται από κατοίκους της περιοχής µη διαρραγέντα βλήµατα, να µην τα πλησιάζουν και να ενηµερώνουν αµέσως τις πλησιέστερες στρατιωτικές ή αστυνοµικές αρχές.

 

Back to top button