Καστοριά

1η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Καστοριάς: Τα 12 θέματα που θα συζητηθούν

Θέματα ημερήσιας διάταξης της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Τα θέματα που τέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και συνιστούν την ημερήσια διάταξη της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 04-03-2024 και ώρα 18:00, είναι τα εξής:

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:
1. Ανάπλαση πλατειών Ειρήνης και Μακεδονομάχων : Ποιά η κατάσταση; Γιατί η κωλυσιεργία;  Ποια είναι τα προβλήματα που ενέσκηψαν;  (Τράσια – Ταχματζίδου Σταματία)
2.  ΔΕΥΑΚ: Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας και οι πιθανοί τρόποι απομείωσης του χρέους. (Αναστασίου Θωμάς)
3. Χιονοδρομικό Κέντρο Οξυάς: Πορεία των νομιμοποιήσεων; Πρόοδος και εξέλιξη; Υποστήριξη από το Δήμο των δράσεων; Ποιά η τουριστική εκμετάλλευση; (Σαράντης Κωνσταντίνος)
4. Πανεπιστήμιο: Εξωραϊσμός περιοχής που δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του μνημονίου συνεργασίας με το Δήμο Καστοριάς. (Ευαγγέλου Παντελής)
5. ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.: Κατάσταση της επιχείρησης προ και μετά την ενοικίαση. (Καράτζιος Κωνσταντίνος)
6. Ποια είναι η εξέλιξη των ενεργειών της “ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.” και η  συμμόρφωση της στα ευρήματα της οριστικής έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας και κυρίως της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. (εύρημα 7); (Θεοχάρη Όλγα)
7. Πορεία εκτέλεσης συμβασιοποιημένων έργων και απορρόφηση κονδυλίων. Τι μέλλει γενέσθαι με τη χρηματοδότηση έργων ήδη ενταγμένων στο τεχνικό πρόγραμμα και δυνατότητα προσθήκης νέων; (Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος)
8. Πόσα είναι τα έσοδα σε ετήσια βάση από τα μισθωμένα δημοτικά ακίνητα ανά κατηγορία (καταστήματα, γραφεία, ξενώνες, αγροτεμάχια κλπ); Υπάρχει πρόβλεψη αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων ξενώνων του δήμου μας; (Τσούκας Απόστολος)
9.   Ενημέρωση για την πορεία και την εξέλιξη του τουριστικού προγράμματος (θρησκευτικός τουρισμός, τουρισμός & 3η ηλικία, περιπατητικός  τουρισμός).

Με ποιο είδος έχετε ξεκινήσει και που έχετε φτάσει;

Πλίνθινα Κρανιώνα, ποια είναι η σκέψη σας για την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξή τους; (Παυλάκης Δημήτριος)

10. Επέκταση δικτύου του φυσικού αερίου και σε άλλα σημεία του Δήμου Καστοριάς. (Τζήμας Ιωάννης)

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1.  Προτίθεται η διοίκηση να εγγράψει πιστώσεις στον προϋπολογισμό σύμφωνα με τις οποίες να μπορεί να πραγματοποιείται ανανέωση της παγίας όπως προβλέπεται στην παρ. 4 και παρ. 5 του Βασιλικού Διατάγματος 17-5/15-6-1959 – ΦΕΚ 114/Α/15-6-1959 Άρθρο 35; Μέχρι στιγμής η Πάγια Προκαταβολή δίνεται άπαξ, ενώ προβλέπεται ανανέωση αυτής.
2.  Παράνομη και ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών, σκουπιδιών και πάσης φύσεως υλικών σε δημόσιους και δασώδεις χώρους.

Back to top button