Καστοριά

Μητροπολίτης κ. Καλλίνικος: Εκκλησιασμοί κι επισκέψεις σχολείων

Τὸν καθιερωμένο ἐκκλησιασμὸ πραγματοποιοῦν οἱ σχολικὲς μονάδες της Καστοριᾶς, μέσα στήν Μ. Τεσσαρακοστή.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων καὶ ὁμίλησε στούς μαθητές καί τούς καθηγητές τους σέ Ἱερούς Ναούς τῆς Καστοριᾶς καί τῆς Ἐπαρχίας.

Συγκεκριμένα, τὴν Τρίτη 9 Ἀπριλίου 2024, λειτούργησε στὸν Ι.Ν. Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου Μεσοποταμίας, ὅπου ἐκκλησιάσθηκαν τά Σχολεῖα Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Μεσοποταμίας.

Τὴν Τετάρτη 10 Ἀπριλίου, ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Κολοκυνθοῦς ὅπου ἐκκλησιάσθηκε τό Δημοτικό Σχολεῖο, στό ὁποῖο, ὅπως καί σέ πολλά ἄλλα Σχολεῖα τῆς Ἐπαρχίας, ὁ ἀριθμός τῶν μαθητῶν βαίνει τραγικά μειούμενος.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικάνορος ἐκκλησιάσθηκε τὸ Ἑσπερινὸ Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Καστοριᾶς.

Τὴν Παρασκευὴ 12 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὴν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Νικάνορος ὅπου ἐκκλησιάσθηκε τὸ Μουσικὸ Γυμνάσιο Καστοριᾶς.

Ἀμέσως μετά, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφτηκε τὸν Ι.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Καλλιθέας Καστοριᾶς, ὅπου συνάντησε καὶ ὁμίλησε στοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τοῦ 2ου Γυμνασίου, ἀπατώντας στίς πολλές ἐρωτήσεις πού εἶχαν ἑτοιμάσει.

Ἐπισκέψεις μαθητῶν στὸν Μητροπολίτη

Τὴν Τετάρτη 10 Ἀπριλίου, ἐπισκέφτηκαν τὸν Σεβασμιώτατο μαθητὲς καὶ μαθήτριες ἀπὸ τὸ 2ο Γυμνάσιο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἀπὸ τὸ 2ο Γενικὸ Λύκειο Ναυπάκτου.

Ὅλοι οἱ μαθητὲς καὶ μαθήτριες, ἔγιναν δεκτοὶ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο στὴν ἐπίσημη αἴθουσα τοῦ Ἐπισκοπείου, ὅπου τοὺς ὁμίλησε, συζήτησε μαζί τους, τοὺς ξενάγησε στὸ Ἐπισκοπεῖο καί τοὺς προσέφερε κέρασμα καί ἀπὸ μιὰ εἰκόνα εὐλογία.

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ δύο σχολεῖα, πραγματοποίησαν τὴν ἐκπαιδευτική τους ἐκδρομὴ στὴν Καστοριά, στὸ πλαίσιο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος «Υἱοθετῶ ἕνα βυζαντινὸ μνημεῖο», ποὺ ἐκπονεῖ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Καστορίας, γιὰ δεύτερη συνεχῆ χρονιά, καὶ στὸ ὁποῖο συμμετέχουν πολλὰ σχολεῖα ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

 

 

 

 

Back to top button