Καστοριά

Πλαστικές υποσχέσεις (του Αντώνη Παπαδόπουλου)


Μας έλεγαν κάποτε: “Χρησιμοποιήστε το πλαστικό χρήμα να κατατροπώσουμε τη φοροδιαφυγή. Ο ΕΝΦΙΑ, μας έλεγαν, είναι πενταροδεκάρες μπροστά στο μέγεθος της φοροδιαφυγής. Έτσι και χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και δυνατότητα κατάργησης ΕΝΦΙΑ θα υπάρξει, αλλά και αύξηση μισθών και συντάξεων!”
Τους πιστέψαμε!
Σήμερα στις συναλλαγές χρησιμοποιούμε κατά κανόνα την κάρτα. Ο ΕΝΦΙΑ όμως είναι εδώ. Περιμένει να “κλέψει” απ’ τις ανάγκες της οικογένειας, όσα προλάβει βεβαίως, από το πλιάτσικο των κερδοσκοπούντων στην ενέργεια και τα τρόφιμα.
Πάλι στη μέση εμείς, με τις σάρκες σκισμένες από τις ύαινες της κερδοσκοπίας που στη νεοφιλελεύθερη γλώσσα ονομάζονται “ελεύθερος ανταγωνισμός”.
Έτσι και ζητήσεις εξηγήσεις για την αθέτηση της υπόσχεσης, η απάντηση είναι μακιαβελική: “Η υπόσχεση που δόθηκε, θα σου πουν, ήταν μια αναγκαιότητα του παρελθόντος. Ο λόγος που δεν κρατήθηκε όμως, είναι μια αναγκαιότητα του παρόντος!”

Back to top button