ΑγροτικάΚαστοριά

Aπαντησεις των Υπουργείων σε αίτημα των αγροτών της Καστοριάς

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο και όσον αφορά το αίτημα αναμόρφωσης του e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη ασθενειών – ατυχημάτων των αγροτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Με το άρθρο 55 του ν.4387/2016 ορίζεται ότι στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά από 1-1-2017 οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών, οι οποίοι καθίστανται εφεξής ασφαλισμένοι του εν λόγω Φορέα. Για την υπαγωγή στην ασφάλιση εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών όπως ίσχυαν, εκτός όσων ειδικά ορίζει με τις διατάξεις ο εν λόγω νόμος.

Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν.4826/2021, προβλέπεται ότι οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε χρήμα, το είδος, την έκταση, το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη εφαρμογής του ν.4387/2016, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e- Ε.Φ.Κ.Α., με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 9.

Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού, για τη χορήγηση παροχών ασθένειας σε χρήμα στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α μισθωτούς και μη μισθωτούς εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των φορέων τους.

2. Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ασθένειας σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας από κοινή νόσο ή από ατύχημα.

Η υποβαλλόμενη με τη σχετική Ερώτηση πρόταση για κάλυψη των αγροτών στις περιπτώσεις ασθενειών – ατυχημάτων θα εξετασθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης και έκδοσης του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ, ενιαία για όλους τους αυτοαπασχολούμενους του e-ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική δυνατότητα του Φορέα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

——————————————————————————————————————

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο, επισημαίνουμε ότι η Κυβέρνηση, έχοντας απόλυτη επίγνωση της σημασίας της ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους για την εξασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, όπως παγίως έπραξε ήδη από τις πρώτες ημέρες της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης με στόχο την εξομάλυνση των προβλημάτων από την αύξηση των τιμών της ενέργειας και στον αγροτικό τομέα, προέβη επιπρόσθετα στις 2/2/2024 και στις 13/2/2024 στην ανακοίνωση μέτρων για τη μείωση του κόστους του αγροτικού ρεύματος και τη ρύθμιση χρεών που έχουν σωρευτεί από την κατανάλωση ενέργειας. Επιπρόσθετα, στις 14/3/2024 κατέθεσε τροπολογία σχετικά με τη ρύθμιση μείωσης του κόστους ρεύματος για τους αγρότες και για την ενεργοβόρο βιομηχανία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από 1/4/2024. Στα σημαντικότερα από τα οφέλη για τους αγρότες συμπεριλαμβάνεται η εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών ρεύματος μεσομακροπρόθεσμα και η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.

Ειδικότερα, στο σύνολο των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για τους αγρότες συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 1. Ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ και άλλους παρόχους των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), που φτάνουν σήμερα τα 87 εκατ. ευρώ. Στην Θεσσαλία οι ΟΕΒ θα καταργηθούν και οι σχετικές δραστηριότητες θα ενταχθούν στο νέο Οργανισμό Υδάτων Θεσσαλίας, με το Κράτος να αναλαμβάνει το 75% του χρέους των ΟΕΒ της Θεσσαλίας (8 εκατ. ευρώ). Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα χρέη (76 εκατ. ευρώ) θα ρυθμιστούν με δεκαετή εξόφληση και μηδενικό επιτόκιο, το οποίο θα επιδοτηθεί από το Κράτος.
 2. Πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα έπειτα από απόφαση της ΔΕΗ. Η έκπτωση θα ισχύσει από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο (μήνες υψηλών αγροτικών καταναλώσεων).
 3. Με έναρξη τιμολόγησης από την 1η Απριλίου ξεκινά πρόγραμμα χαμηλών τιμών για το αγροτικό ρεύμα με τη μορφή διμερών μακροχρόνιων συμβάσεων.

Το πρόγραμμα δύνανται να προσφέρουν όλοι οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος και σ’ αυτό δύνανται να συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος. Οι όροι του προγράμματος έχουν ως εξής:

Εκτιμήσεις τιμών: Για τα πρώτα 2 έτη με έναρξη τιμολόγησης την 1η.4.2024 οι τιμές είναι σταθερές και διαμορφώνονται (κατά μέγιστο) ως εξής:

 • Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα
 • Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,8 λεπτά την κιλοβατώρα
 • Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 10,5 λεπτά την κιλοβατώρα
 • Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 11 λεπτά την κιλοβατώρα

Οι τιμές αυτές αφορούν στο σύνολο της κατανάλωσης των συγκεκριμένων παροχών. Για τα υπόλοιπα 8 έτη για το 1/3 της κατανάλωσης των συγκεκριμένων παροχών η τιμή είναι ενιαία και διαμορφώνεται στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα. Για την υπόλοιπη κατανάλωση (τα 2/3) οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος δεν έχουν κάποια δέσμευση και δύνανται να την προμηθεύονται ελεύθερα από την αγορά (ελευθέρως από τον ίδιο η άλλο πάροχο). Τα σχετικά συμβόλαια είναι σταθερά με ενιαία ρήτρα αποχώρησης ύψους 70 ευρώ. Οι πάροχοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν όρους σύνδεσης για τα συγκεκριμένα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Το πρόγραμμα αυτό αντικαθιστά το πρόγραμμα μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων για τα συνεργατικά σχήματα και τη συμβολαιακή γεωργία που είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 1. Οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας με εξόφληση σε μια δεκαετία και μηδενικό επιτόκιο. Το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος αναλαμβάνει η πολιτεία με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.
 2. Σημαντική τομή είναι και το πρόγραμμα «Απόλλων», το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού με πράσινη ενέργεια στη Χώρα. Μέσα από διαγωνισμούς θα επιλεχθούν ώριμα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τα οποία θα ξεκινήσουν να ηλεκτρίζονται εντός διετίας. Η ενέργεια, που θα παράγεται από τα έργα αυτά, θα προορίζεται για να καλύψει μέρος των ενεργειακών αναγκών των ευάλωτων συμπολιτών μας, των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των ΔΕΥΑ, αλλά και των 3.500 παροχών κατανάλωσης Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Μέσα από το πρόγραμμα

«Απόλλων, δηλαδή, οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα έχουν σημαντική και μόνιμη ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος, που εμποδίζει την εκπλήρωση της καίριας αποστολής τους και ανακόπτει την αναπτυξιακή τους δυναμική.

 1. Για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι», ύψους 30 εκατ. €, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (φ/β) σταθμών έως 50kW για αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών τους. Παράλληλα, για τον πρωτογενή τομέα, σε κάθε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται ηλεκτρικός χώρος από 3MW έως και 6MW για την εγκατάσταση φ/β σταθμών έως και 50kW για αυτοκατανάλωση και αυτοκατανάλωση με την εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Επιπλέον να σημειωθεί ότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια έχουν υιοθετηθεί σημαντικά μέτρα σε ό,τι αφορά την προώθηση της χρήσης ΑΠΕ στον αγροτικό τομέα και ειδικότερα:

Mε την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/7849/3166/23.08.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Υ.Θ.Υ.Α στον Πίνακα 1 της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 και καθορισμός των Τ.Α και των τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής, σύμφωνα με παρ.10 του άρθρου 3 και της παρ.5,6 και 7 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)» προστέθηκαν στον Πίνακα 1 της περ. 1β της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 , εκτός των άλλων, δύο νέες κατηγορίες σταθμών:

 • Σ.Η.Θ.Υ.Α με χρήση βιορευστών (που παράγονται από πρώτες ύλες, πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001), ισχύος έως 1MW, με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας για αγροτικούς σκοπούς, με Τ.Α 203€/MWh.
 • Σ.Η.Θ.Υ.Α με χρήση βιορευστών (που παράγονται από πρώτες ύλες, πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001), ισχύος 1 MW, με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και των καυσαερίων για αγροτικούς σκοπούς, με Τ.Α 206€/MWh.

Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ελήφθησαν οι κάτωθι πρωτοβουλίες:

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019 με τον ν. 4643/2019 δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν οι αγρότες να εγκαθιστούν ένα φ/β, με το οποίο θα κάλυπταν πρωτίστως τις ενεργειακές τους ανάγκες, και το πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας μέχρι ποσοστού 75% θα μπορούσαν να το λαμβάνουν ως αποζημίωση με την ισχύουσα τότε σταθερή ταρίφα.

 • Για όσους δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, επιτρέπεται η εγκατάσταση φ/β για net metering (Ενεργειακό συμψηφισμό) με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ τα 100kW (ανά παροχή κατανάλωσης).
 • Για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται το virtual net metering (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός) με μέγιστη ισχύ τα 100kW ανά παροχή κατανάλωσης.
 • Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και αγροτικών χρήσεων έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε μία Ενεργειακή Κοινότητα, να εγκαταστήσουν ένα φ/β για εφαρμογή virtual net metering (εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού) με μέγιστη ισχύ έως και το 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των προς συμψηφισμό καταναλώσεων.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», με το οποίο διατέθηκαν

30 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ώστε να επιλέξουν σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκό με μπαταρία ή και χωρίς μπαταρία και επιδότηση 40% για το φωτοβολταϊκό και 90% για την μπαταρία. Στο εν λόγω πρόγραμμα οι αγρότες είχαν την δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερες από μία παροχές.

Υπογραμμίζουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί στενά το ζήτημα του κόστους της ενέργειας ως προς το σκέλος της αγροτικής παραγωγής και διαμορφώνει τις αναγκαίες παρεμβάσεις του σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, στοχεύοντας πάντοτε στην εξομάλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Τέλος, για πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 23239/580/7.3.2024

έγγραφο της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων/ΥΠΕΝ.

Η Υφυπουργός Αλεξάνδρα Σδούκου

——————————————————————————————————————

Σε απάντηση της 2885/28.2.2024 Ερώτησης του θέματος, αναφορικά με τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των αγροτών και όσον αφορά στις αρμοδιότητές μας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει θέσει ως μία από τις προτεραιότητές του τη στήριξη και ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και δραστηριότητας.

 1. Με το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» (ΦΕΚ Β’ 2903/2023) συνολικού προϋπολογισμού 238 εκατομμυρίων ευρώ, η πλατφόρμα του οποίου (https://pvstegi.gov.gr) είναι διαθέσιμη από τις 2 Μαΐου 2023, δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος έως 10,8 kW με ή χωρίς συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) χωρητικότητας έως 10,8 kWh. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για το Φ/Β σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται), με τον ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικά για τους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν αν ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι. Η επιδότηση του φωτοβολταϊκού σταθμού για τους αγρότες είναι 40% και για το σύστημα αποθήκευσης 90%, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης του φωτοβολταϊκού σταθμού τα 450 €/kW και ανώτατο ποσό επιχορήγησης της μπαταρίας τα 600 €/kWh, ενώ ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της κατηγορίας των αγροτών ανέρχεται στα30 εκατ. ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και η έγκρισή τους γίνονται άμεσα και αυτοματοποιημένα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με απώτατο όριο το τέλος Ιουνίου 2024.
 1. Όσον αφορά στην εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές (άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει), με το άρθρο 64 του ν. 5037/2023 διατηρήθηκε η δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και συστημάτων αποθήκευσης από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151) προς κάλυψη ιδίων αναγκών, με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και για αγροτικές χρήσεις.
 2. Με το άρθρο 63 του ν.5037/2023 δίνεται η δυνατότητα σε αυτοκαταναλωτές να εγκαθιστούν τον σταθμό παραγωγής σε διαφορετικό χώρο από την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συμψηφίζουν ταυτοχρονισμένα την παραγόμενη ενέργεια με την αντίστοιχη ενέργεια που απορροφάται από το Δίκτυο ή το Σύστημα και καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις τους (εικονικός ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός). Στο πλαίσιο αυτό, στο ΥΠΕΝ σχεδιάζεται Πρόγραμμα κάλυψης ενεργειακών αναγκών συγκεκριμένων Ωφελούμενων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ.
 3. Με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/78429/3166/23.08.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 και καθορισμός των Τ.Α. και των τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 και τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149).» προστέθηκαν στον Πίνακα 1 της περ. 1β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149), εκτός των άλλων, δυο νέες κατηγορίες σταθμών:
 • Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση βιορευστών (που παράγονται από πρώτες ύλες πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα IX της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001) ισχύος έως 1 MW με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας για αγροτικούς σκοπούς, με Τ.Α. 203€/MWh,
 • Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση βιορευστών (που παράγονται από πρώτες ύλες πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα IX της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001) ισχύος έως 1 MW με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και των καυσαερίων για αγροτικούς σκοπούς, με Τ.Α. 206€/MWh.
 1. Τέλος, με την ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.08.2022 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον Διαχειριστή του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4951/2022.(ΦΕΚ Β’ 4333)», όπως ισχύει, στο Ειδικό Πλαίσιο Προτεραιότητας που εφαρμόζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου στην Ομάδα Γ υπάγονται σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ή του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.).

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης α.α Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος

Επερώτηση Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή για τα αιτήματα των αγροτών της Καστοριάς

 

Back to top button