Καστοριά

Διακοπές ρεύματος Πέμπτη και Παρασκευή

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης  του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος.

ΠΕΜΠΤΗ 25-04-2024

Α) ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΜΥΛΟΠΕΤΡΑ – ΚΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΩΝ.

Β) ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ Η ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΔΟΙ ΑΥΤΟΥ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-04-2024

ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 11:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ – ΟΞΥΑΣ – ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ – ΒΙΤΣΙ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΥΣΣΥΝΙΑΣ – ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΗ.

Αν  οι εργασίες  τελειώσουν  νωρίτερα ,το ρεύμα θα  ξαναδοθεί  πριν από τον  χρόνο  λήξης της  διακοπής .

Για αυτό το  λόγω  οι  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα πρέπει  να θεωρούνται ότι  έχουν  συνέχεια  ρεύμα .

Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  η  άλλα  στοιχεία δικτύου ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος  ατυχήματος .

Back to top button