ΚαστοριάΝεστόριο

Αξιοποίηση των θρησκευτικών μνημείων του Δήμου Νεστορίου (φωτογραφίες)

Ο Δήμος Νεστορίου έχει το προνόμιο να φιλοξενεί στην επικράτεια του μερικά από τα πλέον σημαντικά περιφερειακά θρησκευτικά μνημεία του Νομού Καστοριάς όπως:

  • Το βυζαντινό μοναστήρι των Ταξιαρχών της Τσούκας
  • Τον Άγιο Νικόλαο τον Πετρίτη της Πτελέας
  • Το μοναστήρι του Αγίου Ζαχαρία στο Λινοτόπι
  • Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Επταχώρι

Για πρώτη φορά ο Δήμος, συνενώνοντας δυνάμεις και συμπράττοντας με την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων, την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, θέτει τις βάσεις για ένα ολιστικό σχέδιο ανάδειξης και προβολής αυτών των μνημείων, με τελικό στόχο την καλύτερη δυνατή πολιτιστική και τουριστική τους αξιοποίηση.

Αυτή την στιγμή στην μεν Τσούκα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναστήλωσης του καθολικού της μονής και επίκεινται να εφαρμοστούν οι μελέτες συντήρησης των εκκλησιών του διαζώματος καθώς και της στερέωσης του επικρεμάμενου βράχου. Αμφότερα τα έργα είναι απολύτως ώριμα μελετητικά από την Εφορεία κλασσικών αρχαιοτήτων και πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

Στον Άγιο Γεώργιο Επταχωρίου ολοκληρώνεται το δημοτικό έργο της συντήρησης των κελιών και του περιβάλλοντα χώρου συνολικής αξίας 500.000 ευρώ. Εκκρεμεί η αξίας 78.000 ευρώ (και ήδη εγκεκριμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού) μελέτη συντήρησης του Καθολικού της μονής και η ένταξη του σε κάποιο ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραμμα.

Στον Άγιο Ζαχαρία λίαν συντόμως πρόκειται να υλοποιηθεί ένα μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης του ναού, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας με το ποσό των 400.000 ευρώ.

Η δε Υπουργός κ. Μενδώνη προγραμματίζει να επισκεφθεί τον Δήμο και τις εν λόγω τοποθεσίες, εντός του μηνός Μαΐου, προκειμένου να σχηματίσει ιδία αντίληψη για την πρόοδο των εκτελούμενων εργασιών και τις μελλοντικές προοπτικές αυτών των μνημείων.

Ο Δήμος Νεστορίου όχι μόνον στέκει μόνιμος αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε επεμβατική και διασωστική δράση τρίτων φορέων παρά εκπονεί κι εφαρμόζει και δικά του προγράμματα συντήρησης, εκκινεί διαδικασίες ενημέρωσης, καταθέτει αιτήματα συνδρομής, αναζητά ευρωπαϊκά προγράμματα και οικονομικά εργαλεία, ενθαρρύνει επισκέψεις ξένων γκρουπ και με κάθε τρόπο συνεργεί στην αξιοποίηση των εν λόγω χώρων.

Όταν το συνολικό πλάνο των αρχιτεκτονικών επεμβάσεων των εκτελούμενων υποστηρικτικών έργων περαιωθεί, ο Δήμος Νεστορίου θα θέσει σε εφαρμογή ένα συνακόλουθο σχέδιο επισκεψιμότητας, ξενάγησης και λειτουργικής ενοποίησης αυτών των χώρων κάτω από τον εμβληματικό τίτλο «Ο δρόμος των ευχών».

Στην τρέχουσα πάντως φάση ο Δήμος Νεστορίου θα ήθελε να εκφράσει την αμέριστη ικανοποίηση του και τις θερμότατες ευχαριστίες προς όλους τους φορείς που συνεργούν στο σημαντικό έργο των συντηρήσεων και αναστηλώσεων:

  • Τόσο προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς και την αξιολογότατη διευθύντρια της κ. Ανδρομάχη Σκρέκα.
  • Όσο και προς την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς
  • Αλλά και προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την με κάθε προθυμία συμπράττουσα στο κάθε πολιτισμικό μας σχέδιο Υπουργό κ. Λίνα Μενδώνη.

 

 

Back to top button