Καστοριά

Ευχαριστίες προς Περιφέρεια κι Αντιπεριφέρεια

Ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Καστοριάς (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε) της Περιφερειακής Δ/σης Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς ευχαριστούν θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για την προμήθεια καθισμάτων για το νέο εργαστήριο του Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε., στον 2ο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται. Η αγορά των νέων καθισμάτων διευκολύνει σημαντικά το έργο του Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε Καστοριάς καθώς η δημιουργία του νέου εργαστηρίου εξασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής περισσότερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία που το επισκέπτονται. Η ΠΔΜ-Π.Ε. Καστοριάς έχει άλλωστε αποδείξει ότι συχνά δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
Με εκτίμηση,
Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Καστοριάς (pektpekas.sites.sch.gr )
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Back to top button