Καστοριά

735.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στην ΠΕ Καστοριάς

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», με προϋπολογισμό 735.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

perilipsi_antiplimmirika

 

Back to top button