Κοζάνη

Ελεύθερη η κυκλοφορία στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

Ελεύθερη η κυκλοφορία και στις δύο διευθύνσεις χωρίς φωτεινό σηματοδότη.
Ολοκληρώθηκε η στεγάνωση της πλάκας καταστρώματος και η διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων στο τμήμα των τριακοσίων μέτρων της προβολοδόμησης.
Υπολείπονται οι εργασίες διαγράμμισης, η συντήρηση των αρμών και η στεγανή απορροή των ομβρίων υδάτων. Οι εργασίες αυτές-και αφού λυθούν κάποιες τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες-για λόγους ασφάλειας του εργαζόμενου προσωπικού θα λάβουν χώρα με ρύθμιση της κυκλοφορίας και μονοδρόμηση με σημαιοφόρους ή με φωτεινό σηματοδότη μόνο κατά τις ώρες εκτέλεσής τους.
Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να τηρούν αυστηρά το όριο ταχύτητας των 40χλμ/ώρα, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο των 40tn, και την ελάχιστη απόσταση των 100μ μεταξύ τους.

Back to top button