Καστοριά

Καστοριά: Δωρεάν Αξιολογήσεις  για τον μήνα Ιούνιο από το Κέντρο Λογοθεραπείας & Ανάπτυξης Ομιλίας της Ταχτατζή Ελευθερίας

Τον μήνα Ιούνιο το Κέντρο Λογοθεραπείας & Ανάπτυξης Ομιλίας προσφέρει Δωρεάν Αξιολογήσεις  σε  όλα τα παιδιά της Καστοριάς!

  1. Δωρεάν Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας για  τα παιδιά που πρόκειται από τη νέα σχολική χρονιά να φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού
  2. Δωρεάν Αξιολόγηση σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας

Κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας!
2467103770 – 6978479600

Κέντρο Λογοθεραπείας & Ανάπτυξης Ομιλίας
Ταχτατζή Ελευθερία | Λογοθεραπεύτρια – Λογοπεδικός
Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 62 | Καστοριά
Τηλ. Επικοινωνίας: 2467103770, 6978479600
Email: [email protected]

 

 

 

Back to top button