Καστοριά

Ιεροπηγή: Ανακοίνωση για το νερό

Ανακοίνωση
Παρακαλείται το σύνολο των κατοίκων του χωριου καθώς και στην περιοχή της κτηνοτροφικής ζώνης να γίνεται η απολύτως απαραίτητη χρήση νερού καθώς παρουσιάζεται έντονο πρόβλημα τις τελευταίες μέρες λόγω του καύσωνα αλλά και της υπερκατανάλωσης, αν το πρόβλημα συνεχιστεί θα υπάρχει καθημερινή διακοπή υδροδότησης για κάποιες ώρες από τη ΔΕΥΑΚ
Ο Πρόεδρος της κοινότητας Ιεροπηγής
Πιτουλης Παύλος

Back to top button