Καστοριά

Με 21 θέματα συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καστοριάς

21η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 00.6735.00 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και Σωματεία» του γυναικείου ποδοσφαιρικού ομίλου Καστοριάς ΓΠΟ Καστοριάς
  2. Διαγραφή ή μη οφειλών και Απαλλαγή ή μη οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
  3. Παροχή συναίνεσης του Δήμου για διόρθωση προδήλου σφάλματος στο γεωτεμάχιο με Κ.Α.Ε.Κ. 230250514002/0/0
  4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις κοινότητες Σταυροποτάμου, Καλοχωρίου, Βυσσινιάς και Δισπηλιού
  5. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Εργασίες αποψίλωσης κι εξωραϊσμού χώρων πρασίνου Δήμου Καστοριάς»
  6. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Εργασίες απομάκρυνσης και Θρυμματισμού μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων»
  7. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και Νομικών Προσώπων», Α.Μ. 4/2024, προϋπολογισμού 2.682.017,82€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  8. Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης ακινήτου του κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη που βρίσκεται στην Καστοριά
  9. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 171/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 14016/26-03-2024 αίτηση της εταιρείας «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.» μισθώτριας του ακινήτου επί της οδού Αγ. Μηνά 10 στην Καστοριά από την κληρονομιά ΄΄Ευάγγελου Νταή΄΄, για κατασκευή ανελκυστήρα και μετατροπή τμήματος του υπογείου σε χώρο έκθεσης και πωλήσεων»

Back to top button