Καστοριά

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς με 25 θέματα

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Καλλιθέα, για την κατασκευή υποσταθμού του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
3.           Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), στη Δημοτική Κοινότητα Μανιάκων. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (μόνο ως προς την Κοινότητα Μανιάκων)
4.           Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρων) στις Δημοτικές Κοινότητες Καστοριάς, Οινόης και Πτεριάς. Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής
5.           Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) έτους 2024 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
6.           Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Γάβρου, στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Κορεστείων Καστοριάς. Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Α. Ρήμου

– Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

7.           Έγκριση παραχώρησης τμήματος του δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 230442205063 στον ΤΟΕΒ Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς προς την Μεσοποταμία». Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Α. Ρήμου

8.           Συναίνεση για τη χορήγηση άδειας εκσκαφής στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλειάδας, για την ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού. Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Α. Ρήμου

– Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

9.           Λήψη απόφασης για:

α) Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ξυλείας των τμημάτων 3β και 6β του δημοτικού δάσους Κλεισούρας και καθορισμό τιμήματος εκμίσθωσης αυτού και

β) Καθορισμό τιμήματος καυσοξύλων, που θα διατεθούν για ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας Κλεισούρας.

Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Σ. Πέλκα

– Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

10.       Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης «κρίσεων» περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Δ. Λίτσκα

11.       Έγκριση επιχορήγησης της «ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ» για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης τουρνουά ποδοσφαίρου. Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Ε. Βασιλειάδη

– Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας

12.       Έγκριση επιχορήγησης του «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ» για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης τουρνουά ποδοσφαίρου. Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Ε. Βασιλειάδη

– Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας

13.       Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» για την κάλυψη δαπανών αθλητικής εκδήλωσης. Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Ε. Βασιλειάδη

– Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας

14.       Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2024 για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης

15.       Έγκριση οριακής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
16.       Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
17.       Έγκριση 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
18.       Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
19.       Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού έργων. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
20.       Εγγραφή φιλοξενούμενων παιδιών στο Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Καστοριάς, πέραν των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023 – Ιουλίου 2024. Εισήγηση Δ/νσης

Προσχολικής Αγωγής

21.       Λήψη απόφασης για τον  καθορισμό:

α) του χρόνου υποβολής αιτήσεων εγραφών παιδιών στο ΚΔΑΠ Δήμου Καστοριάς, για την περίοδο από Σεπτέμβριο 2024  έως και Ιούλιο 2025.

β)  της μηνιαίας συνδρομής φιλοξενίας στο ΚΔΑΠ Δήμου Καστοριάς, των παιδιών εκτός χρηματοδοτούμενων προγραμματων από Εθνικούς ή Ευρωπαικούς πόρους, για την περίοδο από Σεπτέμβριο 2024  έως και Ιούλιο 2025.

Εισήγηση Δ/νσης

Προσχολικής Αγωγής

22.       Αποδοχή παραιτήσεων – αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. Δήμου Καστοριάς (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8/24 απόφασης Δ.Σ.). Έγγραφο της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.
23.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 29623/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012987337) σύμβασης με την επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών
24.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 29635/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012987682) σύμβασης με την επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών
25.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 29637/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012988036) σύμβασης με την επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

Ιωάννα Κύρου

 

Back to top button