Καστοριάτελευταίες ειδήσεις

Λίμνη της Καστοριάς: Η Αριάδνη έφερε τα πάνω κάτω (φωτογραφίες)

Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών στη λίμνη

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος όπως και κάθε χρόνο στην λίμνη Καστοριάς οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών και ενώ όλοι περιμέναμε ότι θα έχουμε μια πολύ δυνατή χρονιά από άποψη αριθμού πουλιών (όλες οι προμετρήσεις που κάναμε αυτό έδειχναν ) ήρθε η Αριάδνη και έφερε τα πάνω κάτω. Η λίμνη ήταν στο 95% της επιφάνειας της παγωμένη με αποτέλεσμα τα περισσότερα πουλιά να μεταναστεύσουν νοτιότερα και οι αριθμοί των πουλιών να είναι κατά πολύ μικρότεροι από άλλες χρονιές.
Οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International). Πρόκειται για το μακροβιότερο και παγκοσμίου εμβέλειας πρόγραμμα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στον κόσμο. Καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών που διαχειμάζουν στους υγροτόπους, αλλά και άλλα είδη που έχουν σχέση με αυτούς αν και ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οικογένειες όπως αρπακτικά και θαλασσοπούλια.
Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών και των μεταβολών που παρουσιάζουν οι υγρότοποι. Οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών διεξάγονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα από έμπειρους καταμετρητές μέλη της ελληνικής ορνιθολογικής εταιρείας (Ε.Ο.Ε) που με ειδική μεθοδολογία σε πάνω από 100 χώρες με τη συμμετοχή περίπου 15.000 καταμετρητών, από την Δυτική Παλαιαρκτική (Ευρώπη μέχρι Ουράλια και χώρες της Κασπίας εκτός αυτές της Μέσης Ανατολής, Τουρκία και χώρες της ανατολικής Μεσογείου και τέλος όλες οι βόρειο αφρικάνικες χώρες της Μεσογείου) οι Καταμετρήσεις των Υδροβίων έχει καθοριστεί να διεξάγονται ταυτόχρονα την δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου.
Οι περιοχές όπου γίνονται οι καταμετρήσεις περιλαμβάνουν όλους τους τύπους υγροτόπων, δηλαδή λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποτάμια, δέλτα ποταμών, έλη, ταμιευτήρες νερού, κλπ. Κάθε χρόνο καταμετρώνται σε όλο τον κόσμο 30 έως 40 εκατομμύρια υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, και οι λεπτομέρειες για τις μετρήσεις και τις περιοχές που αυτές έγιναν συγκεντρώνονται στην πρόσφατα αναβαθμισμένη βάση δεδομένων της IWC.

Οι στόχοι της παγκόσμιας αυτής απογραφής είναι οι ακόλουθοι:
•Να παρακολουθεί το μέγεθος και τις τάσεις των πληθυσμών των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, αλλά και να καταγράφει τις αλλαγές στην γεωγραφική κατανομή τους.
•Να προσδιορίζει τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας για τα υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών, τους οποίους χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για τις βιολογικές ανάγκες τους.
•Να παρέχει πληροφορίες που έχει συλλέξει από την απογραφή, για να βοηθήσει στην προστασία και στη σωστή διαχείριση των πληθυσμών των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, αλλά και των υγροτόπων μέσω των διεθνών συμβάσεων, της εθνικής νομοθεσίας των διαφόρων κρατών και άλλων μέσων.

Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς

Back to top button