Μηχανογραφικό 2017 – Τελευταία νέα

Νέα τμήματα θα μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό 2017. Υπάρχουν ορισμένες αλλαγές, όπως:

1) Καταργείται το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

2) Ιδρύονται νέα τμήματα που είναι:

Τουριστικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

1)      3) Μετονομάζεται το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (ΕΚΠΑ) σε Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών.

2)      4) Στο μηχανογραφικό οι υποψήφιοι θα βρουν Τμήματα που είχαν καταργηθεί και επανέρχονται όπως:

Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).

Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης).

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΤΕΙ Θεσσαλίας).

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής-Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας).

Οπτικής και Οπτομετρίας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).

Λογοθεραπείας (ΤΕΙ Πελοποννήσου).

Εμπορίας και Διαφήμισης (ΤΕΙ Αθήνας).

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).

Διεθνούς Εμπορίου (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας).

Οι παραπάνω αλλαγές έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 524/21-2-2017 και στο ΦΕΚ 678/6-3-2017

Μετά τις τελευταίες αλλαγές, οι σχολές και τα τμήματα του μηχανογραφικού δελτίου 2017 κατανέμονται όπως δείχνουν οι παρακάτω σύνδεσμοι, όπου θα βρείτε και τις βάσεις του 2016. Θα βρείτε επίσης πληροφορίες για όλες τις σχολές και τα τμήματα, ανά επιστημονικό πεδίο, του μηχανογραφικού δελτίου 2017. Για κάθε σχολή ή τμήμα υπάρχει μια υπερσύνδεση με την αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα για άμεση ενημέρωση.

Ιστοσελίδες σχολών και τμημάτων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου

Ιστοσελίδες σχολών και τμημάτων του 2ου Επιστημονικού Πεδίου

Ιστοσελίδες σχολών και τμημάτων του 3ου Επιστημονικού Πεδίου

Ιστοσελίδες σχολών και τμημάτων του 4ου Επιστημονικού Πεδίου

Ιστοσελίδες σχολών και τμημάτων του 5ου Επιστημονικού Πεδίου

Στον επόμενο σύνδεσμο θα βρείτε ένα χρήσιμο εργαλείο για να υπολογίσετε τα μόρια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017.

Πατήστε εδώ για να υπολογίσετε τα μόρια.

Όλα τα παραπάνω είναι συγκεντρωμένα εδώ …

Δ. Σπαθάρας – www.pe03.gr

shares