Σήμερα στην Καστοριά: Βραδιά παρατήρησης του χειμερινού ουρανού

 

Από τον Σύλλογο Ηλιακών και Πλανητικών Παρατηρητών Καστοριάς

Καιρού επιτρέποντος!