Κυνοφιλικό σεμινάριο από τον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Καστοριάς

 

Κυνοφιλικό σεμινάριο από τον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Καστοριά, με εισηγητές τον διεθνή κριτή σκύλων φέρμας κ. Γαβριήλ Νιάνιο και τον εκπαιδευτή – εκτροφέα κ. Αχιλλέα Πάππο. 

 

 

shares