Απάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένου για τη μη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στο νομό μας


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους ένστολους των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου και κατά το μέρος που αφορά στο ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα:
Κατ’ αρχήν το ΥΠΕΘΑ, επιδιώκει στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και της αποκατάστασης αδικιών, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών, εξαντλώντας για την επίλυση τους όλα τα περιθώρια που υπάρχουν.
Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίστηκε με το άρθρο 127 περίπτωση Ε΄ του ν.4472/2017, μηνιαίο επίδομα ύψους 100 ευρώ σε αντιστάθμισμα της καταργηθείσας ημερήσιας αποζημίωσης που ελάμβαναν, κατά τις διατάξεις του Άρθρου. 13 παρ. 3 περ. θ Π.Δ.200/93(ΦΕΚ Α΄75), όλα τα στελέχη που υπηρετούσαν στις αναφερόμενες περιοχές και περιοριστικά τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούσαν σε συγκεκριμένες Μονάδες της Π.Α. Κρίθηκε δε ότι οι συγκεκριμένοι γεωγραφικοί προσδιορισμοί εξακολουθούν να δικαιολογούν την καταβολή αποζημίωσης και την ανάγκη ύπαρξης κίνητρων, λόγω των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών τους, ενώ τα πρόσθετα καθήκοντα με τα οποία οι στρατιωτικοί έχουν επιφορτιστεί π.χ. λόγω των προσφυγικών ροών, ενισχύουν την άποψη και την αναγκαιότητα αυτή.
Τέλος, σας επισημαίνω για πολλοστή φορά, ότι οι αρμοδιότητες για τη πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δίδει τις γενικές κατευθύνσεις, εξειδικεύει με ειδικούς νόμους την εφαρμοζόμενη εκάστοτε δημοσιονομική πολιτική ενώ έχει και την ευθύνη εφαρμογής των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και της εν γένει εκτέλεσης του Κρατικού προϋπολογισμού.
Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλέφωνο: 2106598282,5
FΑX: 2106552035
e-mail: [email protected]
Φ.900α/1543/15928
Αθήνα, 30 Απριλίου 2018
Σελίδες: Δύο (02)
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Αντωνιάδη Γιάννη
Βουλευτή κα Αντωνίου Μαρία
Βουλευτή κ. Τασούλα Κωνσταντίνο
ΥΠ.ΕΘ.Α. /Γραφείο Υ.ΕΘ.Α
ΥΠ.ΕΘ.Α. /Γραφείο ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α.
ΥΠ.ΕΘ.Α. / ΓΝΠ / ΤΚΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/
Γραφείο Υπουργού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/
Γραφείο Υπουργού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/
Γραφείο Υπουργού
ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 4427/16-03-18 της Βουλής των Ελλήνων.