Καστοριά

Καστοριά – MOGMAT: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επιδοτούμενο Μεταπτυχιακό από τον TAP στο Φυσικό Αέριο

Τα Μαθήματα του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Π.Μ.Σ-MOGMAT)  θα διεξάγονται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά   και τα τεχνολογικά μαθήματα  στην Κοζάνη.

Το ΠΜΣ   επιχορηγείται από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP-AG, Trans Adriatic Pipeline ) μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη.   Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 4.000 ευρώ  συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος. Το 50% των διδάκτρων θα επιδοτηθεί από τον  Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP-AG, Trans Adriatic Pipeline ) μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Η      χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε πενήντα (50) φοιτητές.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά   έως στις      8-10-2018 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (ΠΜΣ-MOGMAT), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας    στην Καστοριά ΤΚ. 52100  Περιοχή Φούρκα Καστοριάς.

Μεταφορτώστε από την παρακάτω ιστοσελίδα την προκήρυξη και από εδώ την αίτηση προεγγραφής.

https://mogmat.teiwm.gr/

Back to top button