Εκλογές στον Σύλλογο “Το Απόζαρι”

Το ΔΣ του Πολιτιστικού-Εξωραϊστικού Συλλόγου “Το Απόζαρι”καλεί τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2018,ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30π.μ. στα γραφεία του συλλόγου Πλατεία ΑΠΟΖΑΡΙ-Λ.Νίκης 106 με τα κάτωθι θέματα:
1.Απολογισμός δραστηριότητας από 26/11/2017 έως 24/11/2018
2.Απολογισμός εσόδων-εξόδων από 26/11/2017 έως 24/11/2018
3.’Εκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 26/11/2017 έως 24/11/2018
4.Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 2019
5.Προϋπολογισμός 2019
6.Εκλογή νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο και ώρα 11.30π.μ.
ΜΕ ΤΙΜΗ ΤΟ ΔΣ