Δέσποινα Σαββίδου: Εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού στα Ανθρώπινα – Θεμελιώδη Δικαιώματα κατά τη Συνοριακή Φύλαξη (φωτο)

Η φύλαξη των συνόρων και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το θεσμικό αυτό πλαίσιο, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τους τελευταίους μήνες, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια, πραγματοποιήθηκε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων. Πάνω από 150 συνάδελφοι συνολικά, ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση πάνω σε εξειδικευμένες ενότητες του προγράμματος.

Στην τελευταία σειρά εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού στα Ανθρώπινα – Θεμελιώδη Δικαιώματα κατά την Συνοριακή Φύλαξη που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, με την συμμετοχή συναδέλφων από τις συνοριακές ζώνες, επιμορφωθήκαμε από έγκριτους καθηγητές και έμπειρους συναδέλφους για το θεσμικό πλαίσιο μιας πολύ σημαντικής πτυχής που θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνουμε υπόψη μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας: τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η φύλαξη των συνόρων και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το θεσμικό αυτό πλαίσιο, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Όσοι ασχολούμαστε με την Συνοριακή Φύλαξη, αυτόν τον ιδιαίτερο και απαιτητικό κλάδο, παρ’ όλες τις δυσκολίες σε ελλείψεις, τόσο σε μέσα όσο και σε προσωπικό, έχουμε την τύχη συχνά να παρακολουθούμε μετεκπαιδεύσεις πάνω στο αντικείμενο μας. Η διαχείριση και φύλαξη των συνόρων δεν είναι ένα κεφάλαιο με διαχρονικές σταθερές. Μετεξελίσσεται, διαφοροποιείται και απαιτεί συνεχή επιμόρφωση. Θα είναι ευχής έργο να γίνονται ακόμα συχνότερα τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις, έτσι ώστε το αστυνομικό προσωπικό να εξειδικεύεται ,να αναβαθμίζει και να εμπλουτίζει τις ικανότητες και γνώσεις του, με στόχο την επίτευξη της ακόμα πιο αποτελεσματικής διαχείρισης του μεταναστευτικού σε συνεργασία με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.

Συγχαρητήρια τόσο στον Διοικητή της Σχολής Αστυνομικό Διευθυντή κ. Κούγκα Διονύση όσο και σε όλο το προσωπικό αυτής, για την άρτια οργάνωση, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει η Σχολή.

Εκμεταλλευτήκαμε επίσης την ευκαιρία αυτή και με την παρουσία του προέδρου της ΠΟΣΥΦΥ, να ενημερωθούμε ως Ομοσπονδία για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις της Σχολής αλλά και να ανταλλάξουμε απόψεις με τους συναδέλφους μας.

Σαββίδου Δέσποινα
Μέλος ΔΣ ΠΟΣΥΦΥ

enimerosou.jimdo.com