Ολ. Τελιγιορίδου: Μετά από 40 χρόνια νομιμοποιήθηκαν τα κτίρια του Βουνού και έγινε η παραχώρηση στους Φίλους Περιβάλλοντος.

Μετά από 40 χρόνια νομιμοποιήθηκαν τα κτίρια του Βουνού και έγινε η παραχώρηση της χρήσης τους στο Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος